Methode om CO2-impact financiële sector te meten

7 juni 2024 | Door redactie

Financiële instellingen kunnen de ‘CO2-voetafdruk’ van hun beleggings- en financieringsproducten meten met de meetmethodiek van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) gebruiken. Het doel hiervan is om bij te dragen aan een klimaatneutrale economie.

De methodiek is bedoeld voor beursgenoteerde aandelen, projectfinancieringen, staatsobligaties, hypotheken, bedrijfsfinancieringen en onroerend goed. Volgens het PCAF stelt de methodiek financiële instellingen in staat om te sturen op een beleggingsportefeuille die duurzaam is met een geringe CO2-impact, zoals is afgesproken in het Klimaatverdrag van Parijs van 2015. Achttien Nederlandse financials met een totaal beheerd vermogen van € 2 biljoen maken deel uit van het PCAF. Gezamenlijk hebben deze financials een meetmethodiek voor de CO2-uitstoot van leningen en investeringen ontwikkeld. Daarmee kunnen financiële instanties:

  • in kaart brengen wat de CO2-voetafdruk is per financiering en hierover rapporteren;
  • hun portfolio’s in lijn brengen met de klimaatafspraken van Parijs;
  • hun CO2-uitstoot meten.

Samenwerkingsverband van financiële instellingen

PCAF Nederland is in 2015 begonnen op initiatief van ASN Bank tijdens de Klimaattop in Parijs. Elf Nederlandse financiële instellingen sloten zich direct aan. Dat zijn er nu dus achttien. Het PCAF stelde zich destijds tot doel om in twee jaar een uniforme, transparante methodiek te ontwikkelen waarmee financiële instellingen CO2-doelen kunnen stellen en meten. Een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van PCAF is om op wetenschap gebaseerde doelen te stellen met inzichten uit de beoordeling van broeikasgasemissies. Met deze doelen kunnen financiële instellingen bijdragen aan het handhaven van de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige niveaus en in kaart brengen hoe zij deelnemen aan duurzaam ondernemen (tools). PCAF Nederland is een werkgroep van het Platform voor Duurzame Financiering. De Nederlandsche Bank (DNB) is lid van het platform en ondersteunt de inspanningen.