Plan voor herziening financiële regelgeving

14 april 2016 | Door redactie

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Eerste en de Tweede Kamer onlangs in een Kamerbrief geïnformeerd over een mogelijke herziening van de Wet op het financieel toezicht en bijbehorende lagere regelgeving. De stappen die hiervoor moeten worden gezet zal minister Dijsselbloem in de zomer van 2017 concreet maken in een contourennota.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is op 1 januari 2007 in werking getreden. In de Wft en de bijbehorende lagere regelgeving worden eisen gesteld aan het minimale opleidingsniveau van financials die werkzaam zijn bij financiële ondernemingen. Deze kennis moet bijgehouden worden met behulp van permanente educatie. Daarnaast bevat de Wft ook regels die indirect van toepassing zijn op de financiering (tool) van het mkb. Zo zijn er in de Wft bijvoorbeeld voorwaarden opgenomen waar banken en kredietunies aan moeten voldoen. De Wft bevat ook regelgeving over crowdfunding.

Er komen twee consultatierondes

Inmiddels is de Wft al meerdere malen gewijzigd. Deze veranderingen hebben er volgens de Raad van State voor gezorgd dat deze wet groter en complexer is geworden. Om de Wft toegankelijker te maken, heeft de Raad van State het kabinet geadviseerd om zowel de Wft als de bijbehorende lagere regelgeving te herzien. Minister Dijsselbloem heeft in zijn reactie op dit advies in een Kamerbrief (pdf) laten weten dat hij ongeveer een jaar nodig heeft om te analyseren (tool) of een herziening echt noodzakelijk is en hoe deze vormgegeven zou kunnen worden. In de zomer van 2017 presenteert minister Dijsselbloem de resultaten van zijn inventarisatie in een contourennota. Voorafgaand aan de presentatie (tool) van deze nota komen er twee consultatierondes. In de eerste consultatieronde kunnen organisaties aangeven wat zij vinden van een aantal mogelijke oplossingsrichtingen. In de tweede consultatieronde publiceert minister Dijsselbloem een concept van zijn contourrennota.