Succesvolle ondernemer laat plan links liggen

2 maart 2016 | Door redactie

Ondernemers in het mkb die succesvol willen zijn, doen er vooral goed aan hun klanten leidend te laten zijn, te experimenteren en zich niet blind te staren op hun ondernemingsplan. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd.

Uit het onderzoek, dat is gebaseerd op eerdere onderzoeken, wetenschappelijke publicaties en casestudies bij acht mkb-ondernemingen, komt naar voren dat ondernemers van goedlopende ondernemingen zich aan een aantal belangrijke zaken houden. Zij plannen vooraf weinig en vatten hun strategie niet in een dichtgetimmerd ondernemingsplan. In plaats daarvan schuwen zij het experiment niet, waarbij de wensen van de klant steeds centraal staan, en passen zij hun koers continu opnieuw aan.

Faalfactoren slechtlopende ondernemingen

Ook zijn er een aantal faalfactoren naar voren gekomen uit het onderzoek. De meest voorkomende oorzaken van slechtlopende ondernemingen zijn :

  • Het werken met een ondernemingsplan voor een langere periode. De praktijk is echter weerbarstiger dan het plan op papier, waardoor de gebruikte aannames uit het ondernemingsplan al snel niet meer aansluiten bij de praktijk.
  • Het ontbreken van een duidelijke en onderbouwde strategie ten aanzien van de doelgroep voor het te verkopen product of dienst.
  • Een beperkt financieel inzicht in de kosten en uitgaven van de diverse producten en/of diensten die een ondernemer aanbiedt. Hierdoor kunnen ondernemers ten onrechte het idee hebben dat een bepaald product of bedrijfsonderdeel beter loopt dan in werkelijkheid het geval is.
  • Een beperkt inzicht in de kwaliteit van producten die afgenomen worden van een leverancier.