TVL-regeling dekt maximaal de helft van vaste lasten

29 juni 2020 | Door redactie

Ondernemers die het zwaar hebben door de coronacrisis kunnen een compensatie krijgen voor hun doorlopende kosten, zoals huur of verzekeringen. Het loket van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) opent op 30 juni 2020. De regeling dekt de helft van de vaste lasten, tot een bedrag van maximaal € 50.000 per onderneming.

Met de TVL schiet het kabinet mkb’ers te hulp die door overheidsmaatregelen hun omzet zien wegvallen of drastisch zien inzakken. Dat maakt de financiering van vaste lasten lastig. Het maximale bedrag voor de tegemoetkoming is al opgehoogd van € 20.000 naar € 50.000, maar de TVL dekt niet alle rekeningen, zo blijkt uit de voorwaarden die nu gepubliceerd zijn.

Omzetverlies van 30% en € 4.000 aan vaste lasten

Alleen bepaalde sectoren komen in aanmerking voor de TVL. Dit hangt samen met de zogeheten SBI-codes van de hoofd- of nevenactiviteit van een onderneming in het Handelsregister. Hiervoor geldt als peildatum 15 maart 2020. De lijst met toegelaten SBI-codes staat op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert. Andere voorwaarden zijn:

  • De onderneming moet in de periode juni tot en met september 2020 minstens 30% omzetverlies hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (voor ondernemingen die destijds nog niet actief waren gelden andere meetperiodes). De omzet in 2019 wordt aangetoond met kopieën van de BTW-aangifte.
  • De onderneming moet tussen juni en september 2020 minstens € 4.000 aan vaste lasten hebben. Dit zijn huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen (variabele kosten en loonkosten dus niet).

Ondernemers hoeven niet alle bonnetjes van hun vaste lasten in te gaan leveren bij de RVO. Om de vaart erin te houden is er voor elke branche een berekening gemaakt van de vaste lasten als percentage van de omzet. Voor bioscopen is dat bijvoorbeeld 72%, voor restaurants 25% en voor tandartsen 15%. Dit alles betekent dus ook dat een tandarts die in de 4 maanden in 2019 een omzet van € 26.000 heeft gedraaid volgens de berekening met het standaardpercentage op € 3.900 (15% van € 26.000) aan vaste lasten komt en dus niet aan de eis van € 4.000 voldoet. 

TVL aanvragen kan ook na TOGS-deelname

In het algemeen berekent de RVO de tegemoetkoming met deze formule:

Normale omzet (juni t/m september 2019) x omzetverlies in % x percentage vaste lasten van de sector x 50%

De TVL compenseert dus maximaal de helft van de berekende vaste lasten. Volgens de uitleg is dat omdat ondernemers ‘ook andere mogelijkheden hebben om de vaste lasten te financieren of omlaag te brengen’. De subsidie is minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. Ondernemers die in aanmerking komen krijgen eerst een voorschot van 80% van de subsidie. Als uiteindelijk blijkt dat het werkelijke omzetverlies klopt met hun schatting krijgen ze ook de resterende 20%. Het loket is open van 30 juni 2020 om 9.00 uur tot en met 30 oktober 2020 om 17.00 uur. Ook ondernemers die al een tegemoetkoming uit de TOGS-regeling hebben gehad, kunnen de TVL aanvragen.

Bijlagen bij dit bericht

Effectief financieren van uw onderneming
E-learning | VideoCollege 32 minuten