Update Bankentaxonomie SBR staat live

7 april 2017 | Door redactie

Per 1 januari 2017 is uw organisatie verplicht om de bancaire kredietrapportage via Standard Business Reporting (SBR) in te dienen. SBR Banken heeft de Bankentaxonomie 11 (BT11) op 1 april live gezet. SBR-kredietrapportages kunt u nu met deze nieuwe versie aanleveren.

De drie grote banken (ABN AMRO, ING en Rabobank), die zijn aangesloten bij het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC), hebben het voor micro-organisaties en kleine rechtspersonen verplicht gesteld om kredietrapportages via SBR in te dienen. Voor al deze rapportages die via SBR (tool) aangeleverd moeten worden, wordt gebruik gemaakt van een taxonomie, een soort woordenboek met daarin de terminologie die de banken en accountantsorganisaties met elkaar hebben afgesproken. De gegevens die specifiek nodig zijn voor kredietrapportages, zijn in de bankentaxonomie  (BT2016.1) opgenomen. De nieuwe release, BT11, sluit nauwer aan bij de Nederlandse taxonomie. Hierdoor is het hergebruik van informatie en aanlevering met SBR Banken met al eerder verzamelde informatie makkelijker.

Aanpassingen aan wijzigingen in wet- en regelgeving

De BT wordt jaarlijks geactualiseerd of alvast geüpdatet voor aankomende wetswijzigingen. Zo is er in BT11 in de agro-extensie nu al rekening gehouden met eventuele wetswijzigingen in de landbouwsector en is het veld fosfaathuishouding toegevoegd. De oplevering van de nieuwe BT komt tot stand in vier stappen: 1. uitbrengen alfaversie, 2. uitbrengen betaversie, 3. definitieve versie en 4. Live gaan in SBR Banken. Voor de BT11 is het hele stappenplan dus doorlopen. Aanlevering volgens taxonomieën ouder dan BT 2014 zijn, nu BT11 live is, niet meer mogelijk.

Wilt u meer weten over SBR? Op 11 april verschijnt een FA-dossier dat geheel aan SBR gewijd is.