Vallen van hoogte voorkomen met juiste maatregelen

5 april 2018 | Door redactie

De meeste arbeidsongevallen gebeuren door een val van hoogte. Met de juiste maatregelen kan een werkgever de risico’s wegnemen of beperken. Arboportaal besteedt in een animatie aandacht aan valgevaar.

Veilig werken begint bij het inventariseren van de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen. Als het niet mogelijk is om het werk op de grond uit te voeren en het risico van vallen niet kan worden vermeden, moet de werkgever de risico’s van het werk vastleggen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools) en de maatregelen die hij ertegen neemt in het bijbehorende plan van aanpak. Een werkgever moet maatregelen nemen als werknemers werken op een hoogte van 2,50 meter of hoger. Maar ook bij werkzaamheden onder een hoogte onder 2,50 meter zijn maatregelen noodzakelijk als er valgevaar is.

Arbeidshygiënische strategie toepassen tegen valgevaar

Maatregelen nemen tegen valgevaar is belangrijk, want vallen van hoogte is nog steeds het meest voorkomende soort arbeidsongeval. Daarom besteedt Arboportaal in een animatie aandacht aan maatregelen tegen het risico van vallen. Een werkgever past de arbeidshygiënische strategie toe als hij maatregelen neemt tegen valgevaar. Zo kan hij eerst proberen om leuningen of steigers te plaatsen. Als dit niet mogelijk of niet afdoende is, kan hij kijken naar collectieve beschermingsmiddelen, zoals vangnetten. Als hij ook daarmee zijn doel niet bereikt, kan hij persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden, zoals:

  • een valbeveiligingssysteem. In dit systeem zijn een harnasgordel en valdemper opgenomen, waardoor de werknemer die een val maakt, tijdens en ook na de val is beschermd. Het is verplicht om werknemers te trainen in het gebruik, omdat een werknemer die een harnasgordel gebruikt, moet weten hoe het systeem werkt en hoe hij moet handelen in nood.
  • een vallijn. Een ‘fall restraint’ voorkomt dat een werknemer bij de rand kan komen en sluit daardoor een val volledig uit. Een ‘fall-arrest’ zorgt ervoor dat een werknemer niet tot op de grond kan vallen.