Gevallen tijdens thuiswerken: is dat een arbeidsongeval?

3 augustus 2021

Thuiswerken biedt veel voordelen, maar roept soms ook vragen op. Wij hebben deze vraag: Als één van onze medewerkers tijdens het thuiswerken een ongeluk krijgt, is dat dan een arbeidsongeval en moeten we dit vervolgens ook zo behandelen?

Daarop is niet eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden. Het hangt af van de situatie. De arboregels voor thuiswerken staan in artikel 1.43 van het Arbobesluit onder de noemer ‘plaatsonafhankelijk werken’. In de regeling is bepaald dat bij thuiswerken de algemene verplichtingen van de Arbowet gewoon gelden, maar dat er een lichter regime geldt.

Valgevaar

Dus de werkgever moet wel zorgen voor onder andere een RI&E (toolbox), voorlichting en instructie geven en zorgen voor een arboverantwoorde werkplek, maar hij hoeft niet te voldoen aan de eisen uit het Arbobesluit voor het regelen van brandbestrijding, nooduitgangen en het voorkomen van valgevaar en dat soort zaken.

Als een werknemer die thuis kantoorwerk doet daar van de trap valt, zal dit vrijwel zeker niet als arbeidsongeval aangemerkt worden. Maar een werknemer kan ook struikelen over een loshangende kabel aan zijn bureau.

De werkgever kan niet gedetailleerd de thuiswerkplek controleren, dus er blijft altijd een grijs gebied tussen de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. Het is dus wel verstandig te zorgen dat werknemers beschikking hebben over een goed ingerichte (ergonomische) thuiswerkplek en om voorlichting te geven over de inrichting ervan. De werkgever moet een andere werkplek aanbieden als thuiswerken niet arboverantwoord kan plaatsvinden.