Bestuurder niet aansprakelijk voor uitblijven betaling

7 augustus 2023 | Door redactie

Een pandeigenaar heeft tevergeefs geprobeerd om een bv-bestuurder te laten opdraaien voor het uitblijven van een betaling na een gerechtelijk vonnis. De eiser zal het geld toch bij de bv zelf moeten halen, want de bestuurder is hier niet aansprakelijk voor, zo oordeelt de rechtbank.

Het voordeel van ondernemen in een bv is dat de bv in principe zelf aansprakelijk is voor schade. De enige manier voor bijvoorbeeld schuldeisers om de bestuurder van de bv aan te spreken, is een beroep doen op bestuurdersaansprakelijkheid. De juridische lat daarvoor ligt best hoog (artikel), omdat de wetgever ook wil voorkomen dat ondernemers helemaal geen risico's meer durven te nemen. Wel is het voor bestuurders opletten met de administratie. Want als bijvoorbeeld de jaarrekening niet op tijd wordt gedeponeerd, kan dat ook een grond zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid (artikel)

Conflict over renovatie pand

In deze zaak ging het om een conflict tussen de eigenaar van een pand in Zandvoort, en het bouwbedrijf dat dit pand zou gaan renoveren. Die renovatie kwam wel op gang, maar werd tot ergernis van de pandeigenaar niet afgemaakt. En dat terwijl de opdrachtgever al de hele aanneemsom plus meerwerk had betaald. Uiteindelijk ontbond de advocaat van de pandeigenaar de aannemingsovereenkomst. De rechtbank vond dat de overeenkomst correct was ontbonden en veroordeelde het bouwbedrijf tot een betaling van ruim € 280.000.

Verwijten treffen geen doel

Kennelijk liet die betaling op zich wachten, want in een andere rechtszaak stelde de pandeigenaar de bestuurder van het bouwbedrijf aansprakelijk voor het niet nakomen van het vonnis (artikel). De pandeigenaar probeerde daarvoor aan te tonen dat de bestuurder al bij het sluiten van de overeenkomst wist dat bv er financieel zo slecht voorstond dat die eventuele schuldeisers niet zou kunnen betalen. Maar dat bewijs vond de rechter niet overtuigend genoeg. Dat gold ook voor andere verwijten, zoals dat de bestuurder zijn bedrijfsauto snel op een andere naam zou hebben laten zetten om beslaglegging te vermijden en dat er andere schuldeisers waren bevoordeeld. Al met al was er dus geen reden om de bestuurder op te laten draaien voor de betaling aan de pandeigenaar.
Rechtbank Den Haag, 5 juli 2023 (publicatiedatum 31 juli 2023), ECLI (verkort): 9486