Bestuurdersaansprakelijkheid

Een belangrijk voordeel van ondernemen vanuit een bv is dat de bv een rechtspersoon is en u dus niet langer hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden die uw bv maakt. Dit betekent echter niet dat u ook gelijk volledig gevrijwaard bent van aansprakelijkheid. Er bestaat namelijk ook zoiets als bestuurdersaansprakelijkheid. Als u zich als dga en bestuurder niet als een goed bestuurder gedraagt, kunt u wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur met bestuurdersaansprakelijkheid te maken krijgen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als uw bv met betalingsonmacht kampt en u hiervan als bestuurder niet tijdig melding maakt.

Uitgelicht

Bestuurder kan aansprakelijkheid bij faillissement...

Een bestuurder van een failliete onderneming kan aansprakelijk zijn voor belastingschulden of een gat in de kas. Maar dan moet de curator...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 13-02-2019

'Ik kón wel betalen maar wilde niet' overtuigt...

Een onderneming die de belastingen niet meer kan voldoen, moet dat snel melden bij de Belastingdienst. Gebeurt dat niet op tijd, dan...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 11-09-2019

Betaling na aanvragen faillissement niet onrechtmatig

Een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van een failliete onderneming. Bijvoorbeeld als hij sommige bevriende...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 22-01-2020

Bestuurdersaansprakelijkheid

U verschuilen achter uw bv lukt niet altijd. Schuldeisers kunnen u namelijk ook persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade die...

Infograhpic
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 30-07-2019

 

Infographics

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum 30-07-2019

U verschuilen achter uw bv lukt niet altijd. Schuldeisers kunnen u namelijk ook persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade die zij lijden. Zorg dus dat u hen het...