Bestuurdersaansprakelijkheid

Een belangrijk voordeel van ondernemen vanuit een bv is dat de bv een rechtspersoon is en u dus niet langer hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden die uw bv maakt. Dit betekent echter niet dat u ook gelijk volledig gevrijwaard bent van aansprakelijkheid. Er bestaat namelijk ook zoiets als bestuurdersaansprakelijkheid. 

Als u zich als dga en bestuurder niet als een goed bestuurder gedraagt, kunt u wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur met bestuurdersaansprakelijkheid te maken krijgen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als uw bv met betalingsonmacht kampt en u hiervan als bestuurder niet tijdig melding maakt.

 

Wie is aansprakelijk voor het vergoeden van schade?

Bestuurdersaansprakelijkheid | Publicatiedatum 25-01-2022

Wie is aansprakelijk voor het vergoeden van schade bij diverse rechtsvormen en wat is een exoneratieclausule?

Ben ik als bestuurder van een bv ook aansprakelijk voor fiscale boetes?

Bestuurdersaansprakelijkheid | Publicatiedatum 05-10-2021

Ben ik als bestuurder van een bv ook automatisch aansprakelijk voor de boetes die ik krijg opgelegd als ik naheffingsaanslagen moet betalen?

Hoe snel moet ik betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst?

Contact met de Belastingdienst | Publicatiedatum 10-06-2020

Hoe snel moet ik als bestuurder melden dat mijn bv niet in staat is om de belastingschulden te betalen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen?

Fiscale aansprakelijkheden voorkomen

Bestuurdersaansprakelijkheid 4 minuten | 14-06-2022

De fiscus kan u aansprakelijk stellen voor het niet afdragen van belastingen. Met welke eventuele aansprakelijkheden moet u dan allemaal rek...

Bestuurder die fout maakt is niet direct aansprakelijk

Bestuurdersaansprakelijkheid 6 minuten | 19-04-2022

Als uw bv het weleens moeilijk heeft gehad, heeft u er vast mee te maken gehad: uw schuldeiser dreigt u persoonlijk aansprakelijk te stellen...

Nieuwe wet stelt extra eisen aan de turboliquidatie van bv’s

Faillissement 6 minuten | 02-03-2022

Naast alle ellende levert de coronapandemie ook één of twee voordeeltjes op. Eén van die ‘positieve’ effecten is de Tijdelijke wet transpara...

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum 30-07-2019

U verschuilen achter uw bv lukt niet altijd. Schuldeisers kunnen u namelijk ook persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade die zij lijden. Zorg dus dat u hen het...

Heeft u een vraag over Bestuurdersaansprakelijkheid?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Bestuurdersaansprakelijkheid?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie