Snel aan de slag met het risico op bestuurdersaansprakelijkheid

Als dga en bestuurder moet u zich als een goed bestuurder gedragen. Doet u dit niet dan kunt u wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur met bestuurdersaansprakelijkheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld als de bv met betalingsonmacht kampt en u hiervan niet tijdig melding bij de fiscus doet. Of wanneer u met uw bv een te grote verplichting bent aangegaan, wat een faillissement veroorzaakte. In deze toolbox leest u meer over alle aspecten van de aansprakelijkheid voor bestuurders.

 • 1

  Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

  Snel aan de slag met het risico op bestuurdersaansprakelijkheid

  Vermijd de gronden die kunnen leiden tot uw aansprakelijkheid als bestuurder

  Ook al bent u niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die uw bv maakt, u bent niet volledig gevrijwaard van aansprakelijkheid. Er bestaat namelijk ook zoiets als bestuurdersaansprakelijkheid. Als u zich als dga en bestuurder niet als een goed bestuurder gedraagt, kunt u wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur met bestuurdersaansprakelijkheid te maken krijgen. Deze toolbox belicht de situaties wanneer u als bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden, en hoe u deze kunt voorkomen.

 • 2

  Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

  Ondernemer aansprakelijk stellen, wat kan met welke rechtsvorm?

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 23-03-2020

  Ondernemers kunnen op diverse manieren met aansprakelijkheid worden geconfronteerd. Soms kunnen ze zelfs met hun privévermogen aansprakelijk zijn. Of dit het geval is, hangt af van de rechtsvorm van de onderneming.


  Wie is aansprakelijk voor het vergoeden van schade?

  Vraag & Antwoord Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 25-01-2022

  Wie is aansprakelijk voor het vergoeden van schade bij diverse rechtsvormen en wat is een exoneratieclausule?


  Kunnen er meerdere vormen van aansprakelijkheid gelden?

  Vraag & Antwoord Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid Publicatiedatum: 22-01-2024

  Onze onderneming moet zich wapenen tegen ketenaansprakelijkheid, inlenersaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. Kunnen die ook samenvallen, dus kan onze onderneming aansprakelijk worden gesteld op meerdere gronden?


  Bestuurder die niet meevergadert is toch aansprakelijk

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 16-08-2022

  De wet stelt eisen aan bestuurders. Zo moeten zij op de hoogte zijn van het financiële reilen en zeilen van de onderneming. Een bestuurder die onder aansprakelijkheid uit wilde komen met als argument dat hij bij geen enkele bestuursvergadering was kreeg daarom nul op het rekest bij de rechter.


  Bestuurder aansprakelijk door ontbreken administratie

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 06-02-2023

  De bestuurder van een bv moet zorgen dat de onderneming de administratie op orde heeft. Oók bij een kleine onderneming en óók als die maar kort heeft bestaan, zo heeft de rechtbank onlangs weer benadrukt. Dat is een harde les voor de bestuurder die nu opdraait voor openstaande schulden vanwege het schenden van de administratieplicht.


  Wat zijn de gevolgen van de wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  Verdiepingsartikel Ondernemingsrecht Publicatiedatum: 14-05-2021

  Voor de bv en de nv is er een uitgebreide wettelijke regeling met betrekking tot bestuur en toezicht. Voor stichtingen en verenigingen is die heel beperkt. Veel stichtingen en verenigingen hebben een klein bestuur en toezicht ontbreekt vaak. Stichtingen hebben ook geen aandeelhouders of leden die het bestuur kunnen controleren. Met invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) per 1 juli 2021 is de wettelijke regeling uitgebreid. Wat betekent dat voor uw organisatie?


 • 3

  Bestuurdersaansprakelijkheid bij schulden

  Dga aansprakelijk voor schulden ondanks verkoop bv

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 13-06-2017

  Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die later niet aansprakelijk gesteld wil worden voor schulden van de bv, zal heel duidelijk de dagelijkse leiding moeten afstaan. Uit een recente rechtszaak blijkt dat hij namelijk anders alsnog te maken kan krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid.


  Fiscale aansprakelijkheden voorkomen

  Verdiepingsartikel Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 14-06-2022

  De fiscus kan u aansprakelijk stellen voor het niet afdragen van belastingen. Met welke eventuele aansprakelijkheden moet u dan allemaal rekening houden? En hoe kunt u de aansprakelijkheid voorkomen?


  Hoe snel moet ik betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst?

  Vraag & Antwoord Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 23-05-2024

  Hoe snel moet ik als bestuurder melden dat mijn bv niet in staat is om de belastingschulden te betalen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen?


  Melding bij fiscus te laat, bestuurder aansprakelijk

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 01-11-2021

  Eén van de gronden om de bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen voor belastingschulden is een te late melding van ‘betalingsonmacht’. Een bestuurder van een failliete bv draaide zo op voor ruim € 62.000 aan nog openstaande loonheffingen.


  Ben ik als bestuurder van een bv ook aansprakelijk voor fiscale boetes?

  Vraag & Antwoord Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 05-10-2021

  Ben ik als bestuurder van een bv ook automatisch aansprakelijk voor de boetes die ik krijg opgelegd als ik naheffingsaanslagen moet betalen?


 • 4

  Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

  Bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn

  Tool Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 30-12-2021

  Schuldeisers kunnen de bestuurder van een bv bij een faillissement soms persoonlijk aansprakelijk stellen voor hun schade.


  Bestuurder die een te grote verplichting aangaat is aansprakelijk

  Verdiepingsartikel Faillissement Publicatiedatum: 07-05-2020

  Het principe is makkelijk: als uw bv niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, gaat de bv failliet en gaat u zelf gewoon vrolijk verder. De werkelijkheid is helaas genuanceerder. Als uw bv failliet gaat omdat u daarmee te grote verplichtingen aanging, bent u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk. Ook dat principe klinkt misschien logisch en eerlijk, maar het zorgt in de praktijk toch voor veel discussie.


  Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na turboliquidatie

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 09-05-2022

  Een bestuurder kán persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van een failliete onderneming. De juridische lat daarvoor ligt hoog, maar in een recente zaak bij de rechtbank in Almelo is het een schuldeiser gelukt.


  Bestuurder bv aansprakelijk na turboliquidatie

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 11-08-2020

  Het kabinet werkt aan wetgeving die schuldeisers beter moet beschermen bij een zogeheten turboliquidatie van een onderneming. Maar ook nu al hebben schuldeisers in zo’n geval mogelijkheden om hun geld te krijgen, blijkt uit een recente uitspraak van de Rotterdamse rechtbank.


 • 5

  Wanneer geldt er geen bestuurdersaansprakelijkheid?

  Soms geen bestuurdersaansprakelijkheid

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 13-10-2010

  Dat u in het handelsregister staat ingeschreven als bestuurder van uw bv, betekent niet automatisch dat u ook bestuurdersaansprakelijkheid draagt. De Hoge Raad heeft recent een arrest gewezen waarin een directeur zijn functie per brief had opgezegd, maar nog wel bij het handelsregister stond ingeschreven, toen zijn bv niet meer kon voldoen aan haar belastingverplichtingen en bestuurdersaansprakelijkheid om de hoek kwam kijken.


  Bestuurder die fout maakt is niet direct aansprakelijk

  Verdiepingsartikel Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 19-04-2022

  Als uw bv het weleens moeilijk heeft gehad, heeft u er vast mee te maken gehad: uw schuldeiser dreigt u persoonlijk aansprakelijk te stellen voor zijn openstaande rekening. Deels is de realiteit dat bestuurders inderdaad steeds vaker voor de rechter gesleept worden, bijvoorbeeld door de curator.Deels is het bluf. Bestuurders van bv’s zijn namelijk niet zo snel persoonlijk aansprakelijk. Waar u in dit verband wél bevreesd voor moet zijn is een jurist die fouten in uw administratie vindt...


  Bestuurder niet aansprakelijk voor uitblijven betaling

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 07-08-2023

  Een pandeigenaar heeft tevergeefs geprobeerd om een bv-bestuurder te laten opdraaien voor het uitblijven van een betaling na een gerechtelijk vonnis. De eiser zal het geld toch bij de bv zelf moeten halen, want de bestuurder is hier niet aansprakelijk voor, zo oordeelt de rechtbank.


  Bestuurder niet aansprakelijk na ‘selectieve betaling’

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 30-08-2022

  Een bestuurder van een onderneming kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor openstaande schulden. Bijvoorbeeld als diegene zonder goede reden de ene schuldeiser wél betaalt en de andere niet. Maar in een recente zaak had het bestuur volgens de rechter een goede reden voor zo’n ‘selectieve betaling’.


  Bestuurder ‘op het randje’, maar is niet aansprakelijk

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 22-02-2021

  Een bestuurder die in het zicht van een faillissement nog allerlei verplichtingen aangaat kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. In een recente zaak vond het gerechtshof de handelingen ‘op het randje’. Maar toch hadden de schuldeisers te weinig aangevoerd om de bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen.


  Bestuurder niet automatisch aansprakelijk voor boetes

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 03-05-2021

  Een bestuurder van een bv hoeft niet automatisch ook aansprakelijk te zijn voor de boetes die de bv krijgt opgelegd omdat de belastingen niet zijn betaald en de betalingsonmacht niet op tijd is gemeld door de bestuurder. Volgens de rechter geldt er namelijk een zwaardere bewijslast voor boetes bij het niet op tijd melden van betalingsonmacht.


  Bestuurder ontslaan van persoonlijke aansprakelijkheid

  Verdiepingsartikel Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 01-12-2019

  U moet als bestuurder behoorlijk wat beslissingen nemen. Uiteraard doet u dat zo goed mogelijk en in het belang van uw organisatie. Het zou natuurlijk vervelend zijn als u jaren later alsnog aansprakelijk wordt gesteld voor het gevoerde beleid.Om dat te voorkomen kan de organisatie u als bestuurder dechargeren. Hoe gaat het verlenen van decharge in zijn werk?


  Voorbeeldbrief decharge verlenen aan een bestuurder

  Tool Ondernemingsrecht Publicatiedatum: 04-02-2022

  Met deze maatwerkbrief stelt u eenvoudig een schriftelijke bevestiging op van decharge van de bestuurder van een bv, vereniging of stichting


 • 6

  Hoe voorkomt u de gevolgen van bestuurdersaansprakelijkheid?

  Bestuurdersaansprakelijkheid

  Infographic Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 30-07-2019

  U verschuilen achter uw bv lukt niet altijd. Schuldeisers kunnen u namelijk ook persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade die zij lijden. Zorg dus dat u hen het gras voor de voeten wegmaait door enkele gronden die uiteindelijk kunnen leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid te omzeilen.


  Vragen over: beperken van bestuurdersaansprakelijkheid

  Nieuws Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 27-10-2017

  Schuldeisers of leveranciers die nog wat tegoed hebben van een onderneming of organisatie proberen dat natuurlijk eerst te innen bij de onderneming zelf. Maar zij kunnen ook de bestuurder zelf aansprakelijk stellen voor schulden of geleden schade.


  Vermijd deze valkuilen voor bestuurdersaansprakelijkheid

  Verdiepingsartikel Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 21-09-2020

  Er zijn drie soorten bestuurders: juristen, bestuurders die iets weten van juridische zaken en bestuurders die zich zo ver mogelijk houden van wetteksten. Die laatste groep is het veiligst. Zij zullen advies vragen aan specialisten. Het grootste risico op juridische narigheid, zoals persoonlijke aansprakelijkheid, lopen bestuurders die zelf het een en ander weten op juridisch gebied: de ‘amateuradvocaten’. Ze weten net genoeg om zich veilig te wanen, maar net te weinig om de valkuilen te ontwijken.


  Disculpatie: nauwe 'escape' bij bestuurdersaansprakelijkheid

  Verdiepingsartikel Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 19-08-2021

  Een bv met meerdere bestuurders wordt volgens de wet collegiaal bestuurd, tot het bittere eind. Hiermee is niet bedoeld dat het altijd gezellig en harmonieus is. Integendeel. Met collegiaal bestuur is in de wet vooral bedoeld dat de bestuurders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beleid. En dus ook gezamenlijk aansprakelijk zijn als het misgaat. Ook de bestuurder die zelf niets verkeerd gedaan heeft moet dan meebetalen. Maar er is een nauwe ontsnappingsroute: ‘disculpatie’.