Commissie instellen voor amusement én sociale cohesie

13 oktober 2021 | Door redactie

Grote kans dat werknemers na de coronacrisis deels vanuit huis zullen blijven werken. Om werknemers toch betrokken te houden bij de organisatie én bij elkaar, kan een sociale commissie uitkomst bieden.

De sociale commissie (ook wel ‘activiteitencommissie’ genoemd) organiseert activiteiten voor werknemers, zoals borrels, excursies, lezingen en bedrijfsuitjes. Een sinterklaasfeest voor de kinderen van werknemers behoort ook tot de mogelijkheden. Vooral in tijden van corona is het de kunst om activiteiten te bedenken die de sociale cohesie stimuleren én veilig kunnen plaatsvinden, al dan niet online (tool). Alle werknemers moeten bij de sociale commissie terecht kunnen met ideeën voor leuke activiteiten. Een eigen e-mailadres voor de sociale commissie is dus geen overbodige luxe. Over het budget (tool) moet een gesprek komen met de werkgever. Die kan een jaarlijks budget beschikbaar stellen. Het is ook een optie dat de sociale commissie een begrotingsvoorstel doet en de werkgever dat vervolgens goed- of afkeurt.

Structuur met heldere taakverdeling

Om de sociale commissie vorm te geven, gaat de organisatie op zoek naar vrijwilligers. Een stuk of vijf aanmeldingen – afhankelijk van de grootte van de organisatie – is voldoende. Wie wát doet, zal per activiteit verschillen. Het is wel handig als de sociale commissie een vaste taakverdeling heeft. Zo is de voorzitter de persoon die de leiding heeft. Hij stelt de vergaderagenda (tool) op en is eindverantwoordelijk voor de georganiseerde activiteiten. De voorzitter is waarschijnlijk ook degene die bij het management aanklopt voor een overleg. De secretaris is het commissielid dat notuleert tijdens de vergaderingen, schriftelijke werkzaamheden afhandelt en contact onderhoudt met externe partijen. De penningmeester stelt een begroting op en houdt de kosten in de gaten. De overige leden van de sociale commissie zijn algemeen lid. Zij vergaderen mee en helpen met de organisatie van de activiteiten.

Bijlagen bij dit bericht