Forse toename van faillissementen verwacht in 2024

8 april 2024 | Door redactie

Het aantal insolventies zal in 2024 met 38% toenemen volgens faillissementsvooruitzichten van kredietverzekeraar Atradius. Dit is een minder grote stijging dan in 2023. Toen was er sprake van een toename van 48%. Pas in 2025 zal het aantal faillissementen zich stabiliseren. Voor dat jaar wordt een stijging van 3% verwacht.

Tijdens de coronacrisis bleef het aantal faillissementen door de steun van de rijksoverheid kunstmatig laag. Nadat de overheid in het eerste kwartaal van 2022 de coronamaatregelen beëindigde, nam het aantal faillissementen fors toe. Dit kwam ook door de hoge rente en economische teruggang. De verwachting voor 2024 is dat ongeveer 4.500 faillissementen zullen worden uitgesproken. Dit is grotendeels een overloopeffect van 2023. In dat jaar werden 3.271 ondernemingen failliet verklaard. Volgens de faillissementsvooruitzichten van Atradius zal het aantal faillissementen (toolbox) zich stabiliseren in 2025.  

Inflatie nog steeds hoog

In veel landen is er sprake van een normalisatie van het faillissementsniveau tot op het niveau voor de coronapandemie. Toch is in een aantal landen nog steeds een stijging te zien van het aantal faillissementen als gevolg van de huidige economische situatie.
Met een stijging van 38% behoort Nederland tot de landen waar in 2024 de sterkste stijging in het aantal faillissementen wordt verwacht. De andere landen met forse toenames van faillissementen in het vooruitzicht zijn Italië (+63%), Singapore (+47%), Portugal (+34%), Polen (+29%) en de Verenigde Staten (+29%). Dit komt mede doordat de groei van de wereldeconomie afkoelt en de inflatie nog steeds aan de hoge kant is. Centrale banken zijn daarom nog steeds voorzichtig met het verlagen van de rente en dat zorgt weer voor druk op de ondernemingen, die vaak al een beperkte financiële buffer hebben als gevolg van de coronapandemie.