Loket open voor definitieve berekening subsidie NOW 2.0

Van 15 maart 2021 tot en met 5 januari 2022 is het voor werkgevers mogelijk de definitieve subsidieberekening van de NOW 2.0 – de tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september 2020 – aan te vragen. De aanvraag verloopt via de site van UWV.

19 maart 2021 | Door redactie

Ongeveer 63.000 werkgevers hebben gebruikgemaakt van de tweede NOW, waarbij zij een voorschot hebben ontvangen dat gebaseerd werd op de loonsom in de referentiemaand maart 2020 en het geschatte omzetverlies. Nu de definitieve omzetcijfers en ontwikkeling van de loonsom in de subsidiemaanden bekend zijn, gaat UWV over tot verrekening van de toegekende voorschotten. Voor werkgevers betekent dit dat er een nabetaling zal volgen als het omzetverlies groter is gebleken dan ingeschat, of een terugvordering als het omzetverlies juist lager was.

Accountants- of derdenverklaring boven drempelbedrag vereist

Hoe een werkgever de aanvraag moet indienen, is afhankelijk van de hoogte van het voorschot. Voor subsidies vanaf € 25.000 geldt een verplichting tot een externe controle door middel van een accountants- of derdenverklaring. Bij subsidies tot € 25.000 controleert UWV steekproefsgewijs. Bij het niet tijdig aanvragen van de definitieve berekening gaat UWV ervan uit dat er geen recht is op een tegemoetkoming en moet de werkgever het volledige voorschot terugbetalen.

Definitieve berekening overige perioden NOW

Ook is het nog mogelijk om de aanvraag voor de definitieve berekening voor de NOW 1.0 in te dienen. Hiervoor hebben werkgevers tot en met 31 oktober 2021 de tijd. Tot dusver hebben bijna 50.000 van de 140.000 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen dit gedaan. Voor de derde periode van de NOW kan de werkgever de definitieve berekening aanvragen van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022. De aanvraagtermijn voor de definitieve subsidievaststelling van de vierde en vijfde periode duurt van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022.

Gevolgen corona voor werkgelegenheid beperken

De NOW – de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid – is onderdeel van het coronabeleid van het demissionair kabinet. De tegemoetkoming voor werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies van minimaal 20% hebben geleden, heeft als doel de gevolgen van corona voor de werkgelegenheid zo beperkt mogelijk te houden. De regeling is inmiddels bijna aanbeland bij de vijfde tranche.