Maatregelen tegen corona kunnen ook griepgolf voorkomen

Hoewel de anderhalvemetermaatregel officieel is losgelaten, kan het verstandig zijn deze op de werkvloer nog te handhaven. Niet alleen vanwege eventuele ongevaccineerde werknemers, maar ook omdat virologen deze winter een flinke griepgolf verwachten.

28 september 2021 | Door redactie

Sinds 25 september 2021 zijn nieuwe coronamaatregelen van kracht en is de eis tot anderhalve meter afstand houden komen te vervallen. Ook het thuiswerkadvies is verder versoepeld. En hoewel het nieuwe devies is “Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is’, zijn in veel organisaties werknemers weer als vanouds op locatie aan het werk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat nog maar moet blijken of het loslaten van de anderhalvemeterafstand-eis in de praktijk wel veilig is. Het instituut wijst erop dat virologen denken dat Nederland deze winter een flinke griepgolf te wachten staat. Voor werkgevers kan het dus verstandig zijn om voorlopig vast te houden aan de anderhalvemeter-maatregel. Zij moeten dit dan wel opnemen in het arbobeleid en duidelijk communiceren naar de werknemers. 

Griepgolf in de winter

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het werkgevers niet toegestaan om te registeren welke werknemers zijn gevaccineerd en welke niet. De werkgever mag wel vragen of een werknemers gevaccineerd is, maar de werknemer hoeft hier geen antwoord op te geven. Dat betekent dat als werknemers hier zelf geen informatie over geven, onduidelijk is of er ongevaccineerde werknemers op de werkvloer rondlopen. Daar komt bij dat straks ook het influenzavirus weer de kop opsteekt en kan zorgen voor een flinke griepgolf in de winter. De basisregels van de maatregelen tegen besmetting met het coronavirus, helpen ook om besmetting met het influenzavirus te voorkomen. Door voorlopig vast te houden aan de anderhalve meter voorkomen werkgevers dat ze straks deze maatregelen weer moet terugdraaien.

Anderhalve meter afstand en hygiënemaatregelen

Vanuit de zorgplicht van werkgevers bezien, kan het verstandig zijn de maatregelen nog niet terug te draaien. Daarnaast verplicht ook de Arbowet werkgevers om te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Werknemers mogen niet ziek worden van het werk of de werkomgeving. Handhaving van de maatregel om anderhalve meter afstand te houden, kan daaraan bijdragen. De andere basisregels zoals de hygiënemaatregelen helpen ook bij het tegengaan van verspreiding van het influenzavirus: geen handen schudden, vaak en goed de handen wassen en hoesten en niesen in de elleboog. Daarnaast is extra schoonmaken van contactpunten aanbevolen. En anderhalve meter blijft een veilige afstand.