Noodpakket maatregelen vanwege coronacrisis

18 maart 2020 | Door redactie

Nu corona rondwaart, komen veel organisaties en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in financiële problemen. Daarom heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen afgekondigd. De doelstelling van het noodpakket – dat in elk geval voor de komende 3 maanden geldt, maar mogelijk langer – is het tegenhouden van faillissementen en het voorkomen van werkloosheid. Sommige maatregelen waren al eerder bekend, maar er zijn ook veel nieuwe maatregelen.

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Bij de persconferentie over de noodmaatregelen zijn 2 soorten maatregelen aangegeven: maatregelen om loonkosten voor werkgevers te verminderen en maatregelen om de liquiditeit van organisaties en zzp’ers te borgen. Eerder was er al aangegeven dat kleine en middelgrote organisaties die in de financiële problemen komen door het coronavirus hulp kunnen krijgen. Het kabinet gaat namelijk (deels) garant staan voor leningen via de regeling Borgstelling BMKB. Ook was er al een verruiming van de oude werktijdverkortingsregeling (WTV). Maar er zijn nu meer maatregelen genoemd.

Loonkostenovername door overheid

Omdat er inmiddels al 78.000 aanvragen binnen waren voor werktijdverkorting (WTV) en het oude systeem deze piek onmogelijk kon bijhouden, is deze regeling met onmiddellijke ingang ingetrokken. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de invoering en openstelling van een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Al ingediende WTV-aanvragen worden behandeld als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. Deze zorgt voor een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten. Ook komt er extra tijdelijke ondersteuning voor zzp’ers, in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Ook wordt de WW-premiedifferentiatieregeling aangepast.

Fiscale maatregelen om liquiditeit te behouden

Om de liquiditeit van organisaties op peil te houden, wordt er een noodloket in het leven geroepen waarbij organisaties die tijdelijk geen klandizie hebben voor een gift kunnen aankloppen. Ook is er uitstel  van belastingbetaling mogelijk en zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil. Verzuimboetes worden voorlopig niet uitgedeeld en de belasting- en invorderingsrente gaat naar 0,01%. Ook de heffing van de energiebelasting wordt tijdelijk uitgesteld. Organisaties kunnen ook verzoeken indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag als zij door het coronavirus minder winst verwachten. Omdat horecagelegenheden zijn gesloten, zullen gemeentes komen met een tegemoetkoming in de  toeristenbelasting.

Kredietverstrekkingen, bankleningen en bankgaranties

Organisaties die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen sinds 2009 gebruikmaken van de GO-regeling. Met de GO-regeling helpt het ministerie van Economische zaken zowel het mkb als (middel)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal € 50 miljoen per organisatie. In het noodpakket maatregelen belooft het kabinet om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is, zodat organisaties met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen. Ook microkredietverstrekkers zoals Qredits, kunnen rekenen op overheidssteun van maximaal € 6 miljoen, om de door de coronaproblematiek geraakte organisaties te ondersteunen.