Waar aan te denken bij thuiswerken door corona-uitbraak?

13 maart 2020 | Door redactie

Nu de overheid heeft geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken, doet zich op menig kantoor een volledig nieuwe situatie voor. Uiteraard roept dat vragen op. Welke arbozaken kunnen de komende periode een rol spelen?

De overheid heeft organisaties opgeroepen om de komende periode – in ieder geval tot eind maart – werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Een dergelijke situatie is behoorlijk uniek en er ligt dus geen plan van aanpak in de la. Maar er zijn een aantal zaken om op te letten. Organisaties waarbij nog wel een deel van de werknemers fysiek aanwezig is, moeten bijvoorbeeld zorgen dat er voor die werknemers ook voldoende bhv’ers beschikbaar zijn. Het is dus aan te bevelen daarvoor een rooster op te stellen.

Geschikte werkplek

Werknemers die qua werkzaamheden wél thuis kunnen werken, moeten in ieder geval beschikken over een thuiswerkplek die geschikt is (tool). Belangrijk daarbij is de vraag of de werkgever het thuiswerken als eis stelt of het alleen aanbiedt als mogelijkheid. Als het een eis is, heeft de werkgever ook een zorgplicht en moet de inrichting van de thuiswerkplek aan de eisen uit de Arbowet voldoen. Hij kan dan gratis zaken als een laptopstandaard, een ergonomische muis en een goed toetsenbord aan de werknemer ter beschikking stellen. Verder moet de thuiswerkplek dan worden opgenomen in de RI&E (tool). In dat geval heeft Inspectie SZW ook het recht om een thuiswerkplek te komen beoordelen.

Afwisseling werk en pauzeren

Als thuiswerken een mogelijkheid is – waarbij de werknemer zelf beslist of hij er gebruik van maakt –  moet de werknemer zelf zorgen dat hij een prettige, lichte en rustige werkplek heeft met een goede stoel en aan een goed bureau. Het liefst werkt hij met een aparte, grote monitor of een laptopstandaard en een ergonomisch usb-toetsenbord, omdat het arbotechnisch niet verantwoord is om de hele dag op een kleine laptop te typen. Ook thuis hoort een afwisseling tussen werken en pauzeren erbij. Voor werknemers die geen geschikte thuiswerkplek hebben, houdt de werkgever het kantoor natuurlijk gewoon open of hij biedt een geschikt alternatief.

Bijlagen bij dit bericht