AFM houdt vast aan grens toets crowdfunding

25 februari 2016 | Door redactie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlangs aan de Tweede Kamer laten weten dat de ondergrens voor de crowdfunding-investeerderstoets € 500 blijft. De door de Tweede Kamer aangenomen motie om deze drempel te verhogen naar € 1.000 veegt de AFM hiermee van tafel.

Per 1 april zal een crowdfundingplatform bij investeringen van meer dan € 500 onderzoeken of de investering verantwoord is. Dit is de crowdfunding-investeerderstoets. Het doel van deze test is beleggersbescherming. Hierdoor krijgen investeerders in crowdfunding (tools) achteraf niet onverwachts te maken met nadelige financiële resultaten. Als de investering (tool) groter is dan € 5.000, zal de beoordeling een beperktere omvang hebben. De crowdfunding-investeerderstoets zal niet opnieuw plaatsvinden als het gaat om een vervolginvestering van maximaal € 5.000. Uw organisatie krijgt met de nieuwe beleidsregels te maken als kleine investeerders via een crowdfundingplatform investeren in een projectplan van uw organisatie. Omgekeerd kan uw organisatie als investerende partij ook te maken krijgen met de crowdfunding-investeerderstoets.

De functie van de toets is beleggersbescherming

De Tweede Kamer had de AFM, naar aanleiding van een aangenomen motie, verzocht om de ondergrens van de crowdfunding-investeerderstoets te verhogen van € 500 naar € 1.000. De ratio achter deze motie was dat met name mkb-organisaties behoefte hebben aan alternatieve financieringsvormen, waaronder crowdfunding. Een hogere ondergrens zou er volgens de politici voor zorgen dat de groei van crowdfunding niet wordt belemmerd door regelgeving. De AFM gaat niet met deze zienswijze mee. Volgens de financiële toezichthouder zou een belangrijk deel van de grote investeerders bij een ondergrens van € 1.000 niet meer betrokken worden bij de crowdfunding-investeerderstoets waardoor de functie van de toets – beleggersbescherming – verloren gaat.