Crowdfunding

Crowdfunding kan verschillende vormen hebben: het verstrekken van leningen (vreemd vermogen), het verschaffen van aandelenkapitaal (eigen vermogen) of donaties (giften). De meest voorkomende variant in Nederland is het verschaffen van vreemd vermogen. Hierbij brengen een groot aantal investeerders met kleine investeringsbedragen de totale investering op. Deze (kleine) investeerders zijn vaak meer betrokken bij uw organisatie dan traditionele financiers.

De praktische uitvoering van een crowdfundingproject wordt meestal verzorgd door een crowdfundingplatform. Zo’n platform beoordeelt ook vaak vooraf de kwaliteit van het businessplan, en helpt met adviezen aan de deelnemende ondernemers. Daarnaast stellen sommige crowdfundingplatforms een risicoprofiel en een kredietrating op en verzorgen ze het incassobeleid en de aansprakelijkheid.

Uitgelicht

Wat is crowdfunding?

Onze onderneming krijgt geen lening bij de bank voor een nieuw project, en we kregen het advies om te proberen de financiering...

Vraag en antwoord
Door redactie Financiële administratie
Publicatiedatum: 21-07-2020

Is crowdfunding de gunstigste methode om aan kapitaal...

Is financieren via de ‘crowd’ (crowdfunding) de gunstigste methode voor mijn organisatie om aan kapitaal te komen?

Vraag en antwoord
Door redactie Financiële administratie
Publicatiedatum: 12-03-2020

Is crowdfunding iets voor de onderneming?

Financiering door middel van alternatieven van een bancaire lening is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedere onderneming...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-07-2020

 

Wat is alternatieve financiering?

Zakelijke financiering | Publicatiedatum 06-10-2020

Mijn onderneming heeft dringend externe financiering nodig, maar ik kan niet terecht bij de bank. Nu begreep ik dat er ook alternatieve financiering buiten de bank mogelijk...

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding | Publicatiedatum 21-07-2020

Onze onderneming krijgt geen lening bij de bank voor een nieuw project, en we kregen het advies om te proberen de financiering met 'crowdfunding' rond te krijgen. Wat...

Met welke fiscale regels moet ik rekening houden bij crowdfunding?

Crowdfunding | Publicatiedatum 20-07-2020

Ik wil voor de ontwikkeling van een nieuw product een crowdfundingcampagne opzetten, waarbij deelnemers na de introductie een exemplaar van dat product krijgen. Met welke...

Zo vindt u financieringsvormen buiten de banken

Zakelijke financiering Publicatiedatum 28-10-2020

Banken spelen nog steeds de grootste rol in de kredietverstrekking, maar lijken sinds de kredietcrisis risicomijdender zijn geworden bij leningen voor het midden- en...

Zo zet u crowdfunding in voor uw financiering

Crowdfunding Publicatiedatum 24-07-2020

Financieren hoeft al lang niet meer alleen via een lening bij de bank. Alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding zijn sinds een aantal jaar flink in opkomst....

Bankfinanciering in het mkb

Zakelijke financiering 4 minuten | 25-01-2022

Banken zijn nog steeds de grootste financiers van ondernemers werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Maar liefst 80% van alle uitsta...

Alternatieve financieringsvormen voor ondernemers

Zakelijke financiering 3 minuten | 13-10-2021

De meeste ondernemers hebben extra geld nodig om hun ondernemersdromen te verwezenlijken. Vaak kunnen zij een beroep doen op financiële onde...

AFM-onderzoekt non-bancaire financiering

Zakelijke financiering 4 minuten | 05-05-2021

De mkb-ondernemer is steeds vaker aangewezen op non-bancaire financiering. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet echter dat mkb’ers hi...

Alternatieve financiering

Zakelijke financiering Publicatiedatum 05-08-2020

Er zijn verschillende vormen van alternatieve (non-bancaire) financiering. De belangrijkste zijn crowdfunding, kredietunies, microfinanciering, mkb-aandelen, regionale...

Kiezen van een crowdfundingplatform

Crowdfunding Publicatiedatum 12-08-2019

Crowdfunding is er in verschillende vormen. Waar u het ene project alleen door middel van donaties kunt ondersteunen, werkt een ander project met investeringen in aandelen....