Crowdfunding

Crowdfunding kan verschillende vormen hebben: het verstrekken van leningen (vreemd vermogen), het verschaffen van aandelenkapitaal (eigen vermogen) of donaties (giften). De meest voorkomende variant in Nederland is het verschaffen van vreemd vermogen. Hierbij brengen een groot aantal investeerders met kleine investeringsbedragen de totale investering op. Deze (kleine) investeerders zijn vaak meer betrokken bij uw organisatie dan traditionele financiers.

De praktische uitvoering van een crowdfundingproject wordt meestal verzorgd door een crowdfundingplatform. Zo’n platform beoordeelt ook vaak vooraf de kwaliteit van het businessplan, en helpt met adviezen aan de deelnemende ondernemers. Daarnaast stellen sommige crowdfundingplatforms een risicoprofiel en een kredietrating op en verzorgen ze het incassobeleid en de aansprakelijkheid.

Uitgelicht

Wat is crowdfunding?

Onze onderneming krijgt geen lening bij de bank voor een nieuw project, en we kregen het advies om te proberen de financiering...

Vraag en antwoord
Door redactie Financiële administratie
Publicatiedatum: 21-07-2020

Is crowdfunding de gunstigste methode om aan kapitaal...

Is financieren via de ‘crowd’ (crowdfunding) de gunstigste methode voor mijn organisatie om aan kapitaal te komen?

Vraag en antwoord
Door redactie Financiële administratie
Publicatiedatum: 12-03-2020

Is crowdfunding iets voor de onderneming?

Financiering door middel van alternatieven van een bancaire lening is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedere onderneming...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-07-2020

 

Toolboxen

Zo vindt u financieringsvormen buiten de banken

Financiering Publicatiedatum 28-10-2020

Banken spelen nog steeds de grootste rol in de kredietverstrekking, maar lijken sinds de kredietcrisis risicomijdender zijn geworden bij leningen voor het midden- en...

Zo zet u crowdfunding in voor uw financiering

Crowdfunding Publicatiedatum 24-07-2020

Financieren hoeft al lang niet meer alleen via een lening bij de bank. Alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding zijn sinds een aantal jaar flink in opkomst....

Tools

Verdiepingsartikelen

Alternatieve financieringsvormen voor ondernemers

Financiering 3 minuten | 13-10-2021

De meeste ondernemers hebben extra geld nodig om hun ondernemersdromen te verwezenlijken. Vaak kunnen zij een beroep doen op financiële onde...

AFM-onderzoekt non-bancaire financiering

Financiering 4 minuten | 05-05-2021

De mkb-ondernemer is steeds vaker aangewezen op non-bancaire financiering. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet echter dat mkb’ers hi...

Voor crowdfunding heeft u een realistisch en gedegen plan nodig

Crowdfunding 7 minuten | 07-07-2020

Plannen daadwerkelijk tot uitvoering brengen lukt zelden zonder te investeren. Kan of wil de bank uw organisatie geen krediet verstrekken, d...

Infographics

Alternatieve financiering

Financiering Publicatiedatum 05-08-2020

Er zijn verschillende vormen van alternatieve (non-bancaire) financiering. De belangrijkste zijn crowdfunding, kredietunies, microfinanciering, mkb-aandelen, regionale...

Kiezen van een crowdfundingplatform

Crowdfunding Publicatiedatum 12-08-2019

Crowdfunding is er in verschillende vormen. Waar u het ene project alleen door middel van donaties kunt ondersteunen, werkt een ander project met investeringen in aandelen....

Vraag en antwoord

Wat is alternatieve financiering?
Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen op allerlei manieren financiering aanvragen. Traditioneel worden ondernemingen gefinancierd door de bank. Ondernemingen kunnen ook kijken naar non-bancaire financiering, beter bekend als alternatieve financiering. Omdat banken steeds... Lees het hele antwoord