Europese crowdfundingwetgeving stimuleert financiering

20 november 2023 | Door redactie

Per 10 november 2023 moeten alle financieringsplatforms aan de European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) voldoen. Sommige crowdfundingdienstverleners vielen tot deze datum als gevolg van een overgangsperiode nog onder het nationale regime. Daar is nu een einde aan gekomen.

Bij crowdfunding brengen een groot aantal investeerders met kleine investeringsbedragen de totale investering van een project op. De uitvoering verloopt meestal via een crowdfundingplatform (infographic). De ECSPR, die sinds 10 november 2021 van kracht is in de EU-lidstaten, zorgt voor gelijke regels voor crowdfundingsplatforms in alle lidstaten. Ondernemers krijgen hierdoor meer mogelijkheden voor toegang tot financiering via crowdfunding (toolbox). Zij kunnen ook in het buitenland terecht voor financiering via crowdfunding. Door meer transparantie en standaardisatie worden investeerders nu beter beschermd. Door de standaardisatie kunnen de verschillende crowdfundingplatforms beter met elkaar worden vergeleken.

Wijzigingen voor Nederland

Het doel van de ECSPR is de toegang tot financiering voor mkb-ondernemingen in Europa te verbeteren. Door de wet treden enkele wijzigingen op voor Nederland. De belangrijkste verschillen zijn:

  • Er komt een overzichtelijk en vergelijkbaar investeringsdocument per project.
  • Er komen mogelijkheden om leningen te verkopen.
  • De investeringslimiet van € 80.000 per platform vervalt.

Door de wet kunnen particulieren voortaan eenvoudig investeren via andere Europese platforms. Dit leidt tot meer variatie in financieringsmogelijkheden binnen Europa.

Uitbreiding naar andere Europese landen

De ECSPR zorgt ervoor dat investeren over grenzen heen eenvoudiger wordt. Nederlandse platforms krijgen de gelegenheid om hun diensten uit te breiden naar andere Europese landen. Tegelijkertijd zullen internationale platforms, zoals die voor aandelen- en risicofinanciering, kunnen toetreden tot de Nederlandse markt. Daardoor ontstaat een breder aanbod aan investeringsmogelijkheden.

Bijlagen bij dit bericht