Crowdfunding: toezicht én wet op de schop

2 maart 2017 | Door redactie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in haar wetgevingsbrief aangegeven dat zij het toezicht op crowdfunding mee wil laten groeien met het toenemende gebruik van deze vorm van alternatieve financiering. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft in een reactie op deze wetgevingswens aangegeven dat hij deze mening deelt.

Om bij het  toezicht houden goed in te kunnen spelen op de snelle ontwikkelingen, wil de AFM in de Wijzigingswet financiële markten 2019 een concreet kader voor crowdfunding opnemen. Op dit moment houdt de AFM toezicht op twee vormen van crowdfunding:

  • Loan based crowdfunding: dit is crowdfunding (tools) die gericht is op het uitlenen van geld.
  • Equity based crowdfunding: dit is een vorm van crowdfunding die zich richt op het investeren in ondernemingen. Deze transacties worden gesloten via crowdfundingplatforms.

Niet te veel regels opstellen

Minister Dijsselbloem heeft in een reactie op de wetgevingswensen van de AFM aangegeven dat hij het met de AFM eens is dat er een duidelijk eigen kader voor crowdfunding moet komen. Hier plaatste hij echter wel een kanttekening bij.  Het specifieke wettelijke kader mag er volgens de minister niet voor zorgen dat er buitenproportioneel veel regels ontstaan. Er zullen dus waarschijnlijk niet al te veel regels worden opgesteld. Bij het opstellen van het wettelijke kader voor crowdfundingplatforms (tool) wil minister Dijsselbloem rekening houden met aspecten zoals de bescherming van geldvragers en geldgevers, transparantie en continuïteit. Daarnaast zal het nieuwe wettelijke kader de ontwikkeling van crowdfunding moeten ondersteunen.