Wat is crowdfunding?

21 juli 2020

Onze onderneming krijgt geen lening bij de bank voor een nieuw project, en we kregen het advies om te proberen de financiering met 'crowdfunding' rond te krijgen. Wat is crowdfunding eigenlijk?

Als uw onderneming een nieuw product wil ontwikkelen, maar daar onvoldoende of geen kapitaal voor heeft, kunt u een lening aanvragen bij de bank. Maar vooral kleine ondernemingen met minder dan tien werknemers en start-ups krijgen daar vaak nul op het rekest. In die situatie kunt u de ‘crowd’ opzoeken om startkapitaal te verkrijgen.

Definitie van crowdfunding

Bij crowdfunding vraagt u een grote groep mensen een bijdrage te leveren aan uw project, in ruil voor een materiële of immateriële beloning. Zo kan iedereen in het project investeren. De bedoeling is dat kleine bijdragen samen genoeg zijn om het project te financieren.

Meerdere kleine investeerders

Bij het verschaffen van een krediet door een bank of (grote) investeerder zijn slechts één of enkele partijen verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van een bedrag. Bij crowdfunding draait het juist om veel kleine investeerders: de ‘crowd’ (de massa). Het is een vorm van financiering waarbij ondernemer en investeerder direct contact hebben, dus zonder tussenkomst van een financiële intermediair. De massa – dus het publiek – bepaalt welke initiatieven, plannen en projecten de moeite van het financieren waard zijn.

Specifiek doel

Crowdfunding draait vaak om financiering van een heel specifiek omschreven project. Het is zaak om het totaal gevraagde bedrag op te halen om het gestelde doel te kunnen realiseren. Dit heeft te maken met de hoge mate van vertrouwen die deze financieringswijze vraagt: het aanspreken van de massa vergt een betrouwbare en duidelijke boodschap.

Financiering door middel van crowdfunding is dus niet voor iedereen weggelegd. Daarom moet u onderzoeken of een crowdfundingcampagne daadwerkelijk het middel is dat bij uw financieringsdoel en uw onderneming past.Meer informatie over crowdfunding vindt u in de toolbox Zo zet u crowdfunding in voor uw financiering.