Tools en checklists voor energiebesparingsregels beschikbaar

13 juli 2018 | Door redactie

Klimaatdoelstellingen zijn stevig in het nieuws. Organisaties moesten al aan de Wet milieubeheer voldoen, maar omdat die slecht werd nageleefd, worden de teugels strakker aangetrokken. Tools en checklists kunnen organisaties helpen in het woud van energiebesparingswetten en -regels.

Organisaties zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit geldt voor organisaties die gevestigd zijn in gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten. Deze organisaties zijn verplicht om alle erkende maatregelen te nemen. De maatregelen gelden als minimum en de investeringen moeten binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden.

Pakketten met maatregelen per bedrijfstak

In 2015 waren er al pakketten met erkende maatregelen per bedrijfstak door de overheid vastgesteld. Daar zijn sinds januari jongstleden weer zeven bedrijfstakken aan toegevoegd. Uiterlijk in 2020 moeten organisaties de besparingsmaatregelen geïmplementeerd hebben. Organisaties zijn straks verplicht om energiebesparende maatregelen te melden aan de Omgevingsdienst. Om inzichtelijk te maken welke maatregelen getroffen zijn, moet elke organisatie een rapportage (tool) opstellen die als aangifte voor de Omgevingsdienst kan worden gebruikt. Op de site van de Wet milieubeheer (tool) zijn de maatregelen per branche uit het Activiteitenbesluit te vinden.

Diverse online energiebesparingsinstrumenten

Naast de overheid zijn er diverse organisaties die tools en checklists aanbieden om de weg te vinden in de wet- en regelgeving rond energiebesparing. Het Kenniscentrum InfoMil is de plaats waar de overheid informatie over omgevingswet- en regelgeving bundelt en verspreidt. Op de site is de Regelhulp Wetchecker energiebesparing te vinden waar de wettelijke verplichtingen staan vermeld. Ook het Platform Duurzame Huisvesting biedt hulp. Dit onafhankelijk platform is opgericht om de Nederlandse bedrijfshuisvesting te verduurzamen. Op de site is de digitale tool Kompas Energiewetgeving Gebouwen te vinden. Dit is een interactief kompas dat overzicht biedt welke wetten en regels van toepassing zijn op bedrijfsgebouwen. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft speciaal voor het midden- en kleinbedrijf de tool Energie Prestatie Keuring ontwikkeld. Hiermee kan een organisatie een energiemeting doen en een besparingsplan opzetten. Ook de Energiebesparingsverkenner kantoren is via RVO.nl te vinden. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd.