Groepsgevoel nodig voor vergroening bedrijventerreinen

12 april 2024 | Door redactie

De overheid wil meer werk maken van het verduurzamen van bedrijventerreinen. Daarom moeten er pilots komen om te zien wat er nodig is om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Maar volgens de regering is het ook belangrijk dat de 'organisatiegraad' op bedrijventerreinen omhooggaat.

Bedrijventerreinen zijn economisch een belangrijke factor, blijkt uit een brief die minister Adriaansens van Economische Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nederland telt er zo'n 3.800, en die bedrijventerreinen bieden onder meer een baan aan 30% van de werkzame beroepsbevolking en er wordt 40% van het bruto binnenlands product verdiend. Bovendien zijn bedrijventerreinen verantwoordelijk voor 50% van het gasverbruik en 27% van het elektriciteitsverbruik van ons land, aldus Adriaansens. Gericht beleid voeren op bedrijventerreinen kan dus ook flink zoden aan de dijk zetten bij de verduurzaming van Nederland. 

Samenwerking op het gebied van energie

Vorig jaar heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) onderzocht wat er mogelijk is voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Want een deel van de maatregelen om de bedrijfsvoering te verduurzamen kunnen individuele ondenremingen zelf nemen. Maar ingrepen die een heel bedrijventerrein aangaan zijn ingewikkelder of te duur voor een individuele onderneming. In haar eindrapport (pdf) beveelt de Rli de overheid onder meer aan om een duidelijk toekomstbeeld te schetsen voor de verduurzaming van bedrijventerreinen mét een tijdpad. Ook zou de overheid samenwerking tussen ondernemingen op de bedrijventerreinen moeten stimuleren en uiteindelijk zelfs verplicht moeten stellen. Die verplichte samenwerking kan dan weer een toegangsticket zijn tot financiële hulp van de Rijksoverheid. Ondernemers hebben hier ook zelf baat bij, aldus de Rli, want het kan bijvoorbeeld helpen om de problemen rondom het overvolle stroomnet op te lossen. Eerder is in dat verband al een plan voor 'energiehubs' op bedrijventerreinen gelanceerd.

Herontwikkelen en opknappen

In reactie op het Rli-rapport meldt minister Adriaansens dat zij dit jaar pilots wil opzetten voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Daarbij wil de Rijksoverheid samenwerken met provincies, gemeenten, ondernemers en vastgoedeigenaren. In de pilots kan het gaan om een mix van het herontwikkelen van gebieden, het opknappen van bestaande panden of het efficiënt inrichten van infrastructuur. Uit de proefprojecten moet blijken wat goed werkt qua organisatie en financiering en waar eventueel knelpunten in de wet- en regelgeving zitten.
Daarnaast wil Adriaansens de organisatiegraad op bedrijventerreinen opkrikken, schrijft de minister aan de Tweede Kamer (pdf). Adriaansens noemt betere samenwerking essentieel om bedrijventerreinen versneld toekomstbestendig te maken. Want hoe beter bedrijventerreinen georganiseerd zijn, bijvoorbeeld in een ondernemersvereniging, coöperatie of ondernemersfonds, hoe makkelijker de verduurzaming van de grond komt. Om de samenwerking te versterken is eerder al een overheidsprogramma opgezet, met onder meer een kenniscentrum. Maar over het verplicht stellen van samenwerking rept Adriaansens niet in haar brief.