E-learning

Het jaarrekeningregime bepalen

Jaarverslag en jaarrekening 6 minuten15-08-2016

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregi...

Bewaarplicht: Loonadministratie

Bewaarplicht 8 minuten15-07-2016

Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de lo...

Bewaarplicht: Digitale administratie

Bewaarplicht 5 minuten07-07-2016

Deze korte cursus gaat in op het voeren van een digitale administratie en de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt. Deze voorwaar...

Initiatiefrecht van de OR

Initiatiefrecht 9 minuten24-06-2016

Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo...

Cafetariaregeling

Werkkostenregeling (WKR) 9 minuten24-06-2016

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregelin...

Overlegrecht van de OR

Overlegvergadering 17 minuten01-06-2016

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én m...

Opname van vakantiedagen

Vakantiedagen 9 minuten25-04-2016

In deze korte cursus leert u wat het onderscheid is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wat dit betekent voor uw administr...

Bewaarplicht: Bewaartermijnen

Bewaarplicht 6 minuten08-12-2015

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belasting...

Instemmingsrecht van de OR

Instemmingsrecht 11 minuten11-02-2015

Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om h...

Adviesrecht van de OR

Adviesrecht 12 minuten29-01-2015

De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advie...