E-learning

Uitdiensttreding van werknemers

Loonadministratie 7 minutenPublicatiedatum 09-09-2016

In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er...

De geschiedenis van Prinsjesdag

Prinsjesdag 10 minutenPublicatiedatum 06-09-2016

Op Prinsjesdag leest de koning de Troonrede voor en wordt de begroting voor het komende jaar ingediend. Jaarlijks een spannend moment voor a...

Het jaarrekeningregime bepalen

Jaarverslag en jaarrekening 6 minutenPublicatiedatum 15-08-2016

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregi...

Bewaarplicht: Loonadministratie

Bewaarplicht 8 minutenPublicatiedatum 15-07-2016

Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de lo...

Bewaarplicht: Digitale administratie

Bewaarplicht 5 minutenPublicatiedatum 07-07-2016

Deze korte cursus gaat in op het voeren van een digitale administratie en de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt. Deze voorwaar...

Initiatiefrecht van de OR

Initiatiefrecht 9 minutenPublicatiedatum 24-06-2016

Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo...

Cafetariaregeling

Werkkostenregeling (WKR) 9 minutenPublicatiedatum 24-06-2016

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregelin...

Overlegrecht van de OR

Overlegvergadering 17 minutenPublicatiedatum 01-06-2016

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én m...

Opname van vakantiedagen

Vakantiedagen 9 minutenPublicatiedatum 25-04-2016

In deze korte cursus leert u wat het onderscheid is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wat dit betekent voor uw administr...

Bewaarplicht: Bewaartermijnen

Bewaarplicht 6 minutenPublicatiedatum 08-12-2015

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belasting...