E-learning

Bewaarplicht: Loonadministratie

Bewaarplicht 8 minuten15-07-2016

Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de lo...

Bewaarplicht: Digitale administratie

Bewaarplicht 5 minuten07-07-2016

Deze korte cursus gaat in op het voeren van een digitale administratie en de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt. Deze voorwaar...

Initiatiefrecht van de OR

Initiatiefrecht 9 minuten24-06-2016

Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo...

Cafetariaregeling

Werkkostenregeling (WKR) 9 minuten24-06-2016

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregelin...

Overlegrecht van de OR

Overlegvergadering 17 minuten01-06-2016

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én m...

Opname van vakantiedagen

Vakantiedagen 9 minuten25-04-2016

In deze korte cursus leert u wat het onderscheid is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wat dit betekent voor uw administr...

Bewaarplicht: Bewaartermijnen

Bewaarplicht 6 minuten08-12-2015

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belasting...

Verzuim op de werkvloer deel 2

Verzuim 27 minuten12-11-2014

Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggeve...

Verzuim op de werkvloer deel 1

Verzuim 15 minuten12-11-2014

Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggeve...

Timemanagement deel 4

Timemanagement 20 minuten12-11-2014

Effectief omgaan met uw tijd is vaak een hele uitdaging. Optimaal gebruikmaken van beeld, geluid, interactie, herhaling en van relevante toe...