E-learning

Effectief uw gesprekspartner beïnvloeden

Persoonlijke vaardigheden 15 minuten17-10-2020

Beïnvloeden is een belangrijke vaardigheid voor iedereen die veel met verschillende partijen en personen samenwerkt. Hoe overtuigt u an...

ROI berekenen van social media

Social media 12 minuten03-10-2020

Hoewel inmiddels duidelijk is dat het fenomeen social media een blijvertje is en dat het zijn meerwaarde heeft bewezen, zijn er in iedere or...

Wetgeving bij ziekte en re-integratie

Wet verbetering poortwachter 13 minuten02-10-2020

Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan d...

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

PSA 12 minuten16-09-2020

PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychisc...

De geschiedenis van Prinsjesdag

Prinsjesdag 10 minuten06-09-2020

Op Prinsjesdag leest de koning de Troonrede voor en wordt de begroting voor het komende jaar ingediend. Jaarlijks een spannend moment voor a...

Effectief vergaderen II: van voorbereiding tot verslag

Vergaderen 41 minuten20-08-2020

Veel vergaderingen nemen meer tijd in beslag dan strikt noodzakelijk is. Iedere organisatie en medewerker heeft er belang bij om vergadering...

Effectief vergaderen III: besluitvorming en bijzondere vergadervormen

Vergaderen 31 minuten20-08-2020

De ene vergadering is de andere niet, maar iedere organisatie en medewerker heeft er belang bij om vergaderingen zo ordelijk en efficië...

Effectief vergaderen I: doel en opbouw

Vergaderen 20 minuten20-08-2020

Wist u dat vergaderen ook wel eens 'de duurste manier van communiceren' genoemd wordt? Iedere organisatie en medewerker heeft er belang bij...

Het jaarrekeningregime bepalen

Jaarverslag en jaarrekening 6 minuten15-08-2020

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregi...

Arboregels voor flexibele werknemers

Arbowet 12 minuten18-07-2020

Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoor...