Effectief vergaderen III: besluitvorming en bijzondere vergadervormen

De ene vergadering is de andere niet, maar iedere organisatie en medewerker heeft er belang bij om vergaderingen zo ordelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen. In deel 3 van de uitgebreide cursus Effectief vergaderen verdiept u zich in het proces van besluitvorming tijdens een vergadering en passeren een aantal bijzondere vormen van vergaderen de revue.

Beroepscompetenties

Beslissen en activiteiten initiëren, Aansturen, Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren, Plannen en organiseren.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een gewaarmerkt certificaat.

Meer informatie over het goed organiseren van vergaderingen vindt u in de toolbox Stap voor stap naar een effectieve vergadering.

U heeft nog geen toets gemaakt