Komt een dga ook in aanmerking voor een fiets van de zaak?

10 juni 2020

De regeling voor een fiets van de zaak is met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd. Kan ik als dga ook in aanmerking komen voor een fiets van de zaak?

Ja, de regeling voor de fiets van de zaak geldt ook voor u als dga. De regeling voor een fiets van de zaak is wel gewijzigd met ingang van 1 januari 2020. Voor de fiets van de zaak komt er in 2020 een fiscale bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. Over de bijtelling moet uw bv belasting inhouden. Hoeveel u aan extra belasting betaalt, hangt af van de prijs van de fiets en van uw inkomen.

Ook onder de huidige regeling moet er overigens als er een fiets ter beschikking wordt gesteld een bijtelling plaatsvinden voor het privégebruik (privékilometers maal kilometerprijs). De nieuwe regeling geldt niet als de fiets verstrekt of vergoed wordt. De fiets moet dus eigendom blijven van de bv en u mag deze gebruiken, ook voor privéritten. Een vergoeding of het verstrekken van een fiets kan wel worden ondergebracht in de WKR. Als de vrije ruimte nog niet overschreden is, kan een fiets dan belastingvrij worden vergoed of verstrekt.

Accessoires vormen belast loon

Let er verder op dat eventuele accessoires die ter beschikking worden gesteld – zoals regenpakken en fietstassen - in principe gewoon belast loon vormen. De bv kan ook over de fiets afschrijven en heeft recht op de KIA. Wel is het zo dat de BTW op de fiets slechts tot een bedrag van € 130 aftrekbaar is. De BTW is dus slechts volledig verrekenbaar als de fiets niet meer kost dan € 749 (inclusief BTW).Meer informatie over de inkomstenbelasting voor dga's vindt u in de toolbox Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting.