Accountants laten kansen liggen bij financiering

Met hun bedrijfseconomische kennis en inzicht in ondernemingsfinanciering kunnen accountants een grotere rol spelen in kredietverlening. Voor accountants werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (mkb) liggen de kansen op dit gebied voor het oprapen. Dat is de conclusie uit een onderzoek naar financiering in het mkb en de rol van de accountant daarin.

25 maart 2019 | Door redactie

Het onderzoek richtte zich op de verwachtingen van ondernemers, accountants en financiers rond kredietverlening en de mogelijke rol van de accountant. Met name het kleinere mkb heeft moeite met het aantrekken van financiering. Uit het onderzoek blijkt dat de accountant in zijn rol als ‘financiële huisarts’ de aangewezen persoon is om kwalitatief goede informatie aan te leveren voor het beoordelen van een financieringsaanvraag.

Geen knelpunten voor financieringsvraagstukken 

Ondernemers, financiers en externe financieringsdeskundigen constateren dat de accountant moeite heeft met het analyseren van de aangeleverde informatie vanwege een gebrek aan deskundigheid. De accountant ziet zichzelf ook niet als financieringsdeskundige. De huidige werkzaamheden vragen namelijk al de nodige aandacht en de accountant heeft weinig tijd voor het oppakken van nieuwe adviesterreinen. Bij de ondernemer is er echter behoefte aan ondersteuning bij financieringsvraagstukken en financiers hechten waarde aan een goede begeleiding van de ondernemer. De huidige regelgeving levert voor de accountant ook geen knelpunten op voor het leveren van diensten en producten die met financiering hebben te maken.

De financiële huisarts 

De accountant zou zich meer kunnen verdiepen in de business van de ondernemer, zijn branche en zijn ambitie. Daarnaast kan educatie de kennis van de accountant voor de begeleiding van ondernemers met financieringsvraagstukken verbeteren. De accountant moet volgens het onderzoek meer samenwerken met interne en externe financieringsdeskundigen om de ondernemer optimaal te begeleiden. Tijdig doorverwijzen past ook bij de rol van de accountant als financiële huisarts.

Drie groepen in gesprek

Het onderzoek 'Financiering in het mkb en de rol van de mkb-accountant’ is uitgevoerd door NEMACC: het kenniscentrum van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de mkb-accountant. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op literatuurstudies op basis van bronnen zoals het CBS, DNB en Panteia, uitgebreide enquêtes onder accountants, ondernemers en financieringspartijen en rondetafelsessies waarin vertegenwoordigers van deze drie groepen in gesprek gingen over dit onderwerp.