Extra openstellingsronde SDE+ op 17 maart 2020

In het voorjaar van 2020 is er een extra openstellingsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. Er is € 2 miljard beschikbaar.

27 december 2019 | Door redactie

Heeft uw organisatie plannen om in 2020 in duurzame energiebronnen te investeren, dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). De SDE+-subsidie is in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren. Er is een extra openstellingsronde die qua opzet, techniek en categorieën identiek zal zijn aan de SDE+-najaarsronde 2019. Projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals geothermie, water, wind, biomassa en zon, kunnen subsidie aanvragen. Voor elektriciteitsproducten blijft het meesturen van een transportindicatie bij de aanvraag verplicht.

Transportindicatie nodig voor de SDE+ aanvraag

Voor elektriciteitsproducten blijft het meesturen van een transportindicatie bij de aanvraag ook in de extra ronde verplicht. Momenteel is in verschillende regio’s sprake van een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet om aan alle subsidieaanvragen voor transport te kunnen voldoen. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor uw organsiatie aanvraagt. Het doel van de transportindicatie is om kansrijke projecten voor duurzame opwekking een subsidiebeschikking te geven, om zo snel als mogelijk en zoveel als mogelijk duurzame elektriciteitsprojecten te realiseren. De transportindicatie moet voorkomen dat kansrijke projecten een SDE+-beschikking mislopen, omdat projecten in een gebied zonder transportcapaciteit beslag leggen op het subsidiebudget.

Fasegrenzen en basisbedragen zijn verlaagd ten opzichte van 2019

De openstellingsronde heeft 3 fases. De fasegrenzen zijn verlaagd ten opzichte van de najaarsronde 2019. Dit is gebeurd om rekening te houden met kostprijsreductie en om voldoende concurrentie tussen technieken te laten plaatsvinden. De fasegrenzen hernieuwbare elektriciteit en/of warmte zijn: van 17 maart 9.00 uur tot 23 maart,17.00 uur: 0,0070 voor fase 1; van 23 maart 17.00 uur tot 30 maart, 17.00 uur: 0.080 en voor fase 3: 30 maart, 17.00 uur tot 2 april, 17.00 uur: 0,130. De fasegrenzen hernieuwbaar gas €/kWh zijn: voor fase 1: 0.049, voor fase 2: 0.056 en voor fase 3: 0.092. Ten opzichte van de basisbedragen van vorig jaar is vooral voor de technieken geothermie, wind en zon een sterke daling zichtbaar. De basisbedragen voorjaar 2020 zijn te vinden in de bijlagen van de Kamerbrief.