Overheid spreekt financiële sector over coronacrisis

Op initiatief van De Nederlandsche Bank (DNB) vond op 17 maart 2020 samen met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) overleg plaats met de financiële sector. Hoe het coronavirus de sector raakt en wat de laatste ontwikkelingen zijn, passeerden onder andere de revue. Dat staat in het 'Noodpakket banen en economie'.

18 maart 2020 | Door redactie

Tijdens het overleg kwam onder meer de financiering van het bedrijfsleven aan bod, de gevolgen van het coronavirus daarop en de mogelijke rol die de financiële sector kan spelen. Banken gaven aan zich bewust te zijn van hun cruciale rol in de Nederlandse economie. Zij gaan nu in gesprek met hun klanten over de manier waarop zij hen het beste kunnen ondersteunen in deze periode.

Risico’s samen blijven monitoren

Na de financiële crisis van een aantal jaren geleden hebben banken ruimte in kapitaal en liquiditeit opgebouwd. De Nederlandse banken staan er op dit moment goed voor en kunnen tijdelijke verliezen, bijvoorbeeld op mkb-leningen, incasseren. En hoewel er nu nog geen signalen zijn van acute problemen bij financiële instellingen kan dat in de toekomst veranderen. Het ministerie van Financiën, DNB en de financiële sector spraken daarom gisteren af om samen de risico’s te blijven monitoren. 

Kredietverlening op peil houden

Om banken te ondersteunen, kondigde DNB aan dat zij “de (macroprudentiële) systeemrisicobuffers tijdelijk zal verlagen en de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen zal uitstellen”. Banken krijgen daardoor tijdelijk extra ruimte om verliezen op te vangen en de kredietverlening op peil te houden. Deze maatregelen gelden zolang dat nodig is. Uiteindelijk zullen de kapitaaleisen weer terugkeren naar het huidige niveau, omdat dit op de lange termijn passend is, aldus DNB.