Aftellen richting Brexit is wéér begonnen

Onder druk wordt alles vloeibaar, misschien zelfs wel het taaie Brexit-dossier. Nu de vertrekdatum van 31 oktober 2019 nadrukkelijk in zicht komt proberen onderhandelaars toch nog een overeenkomst in elkaar te draaien waar alle partijen achter kunnen staan.

16 oktober 2019 | Door redactie

Dan zou dus in een paar dagen van gesprekken moeten lukken wat in de afgelopen jaren niet is gelukt. Toch zijn de geluiden vanaf de onderhandelingstafel positiever dan ze in tijden geweest zijn. Er zou zelfs een akkoord mogelijk zijn over de Brexit, en die afspraken zouden de Europese regeringsleiders dan de komende dagen op een top kunnen bespreken.

‘No deal-Brexit’ is zwart scenario voor bedrijfsleven

De uitweg om toch een akkoord te sluiten zou zijn dat er grenscontroles komen langs de Ierse Zee. Op die manier kan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open blijven. Die grens is tot nu toe steeds het struikelblok geweest.
Ondertussen slaat de ‘Brexit-moeheid’ steeds meer toe. En hoopt een deel van de betrokkenen vooral dat er vooral eens duidelijkheid komt, wat het besluit ook is. Maar voor het bedrijfsleven is een chaotische ‘no deal-Brexit’ nog altijd het zwartste scenario. Komt er wel een akkoord over een zogeheten uittredingsovereenkomst, dan verandert er op korte termijn niet al te veel. Beide kampen hebben dan nog langer de tijd om uit te werken hoe  de toekomstige relatie er precies uit komt te zien. Hoewel de geluiden nu dus positief zijn, heeft het Brexit-dossier ook al keer op keer bewezen dat het nogal explosieve materie is. Wat Britse politici hoeven het maar op hun heupen te krijgen en voorzichtige hoop slaat om in een grafstemming.

Ondernemingen afwachtend met voorbereidingen

Goede voorbereiding blijft dus het devies voor organisaties en ondernemingen. Bijvoorbeeld op het gebied van opslag van persoonsgegevens, fiscale zaken en buitenlandse werknemers (zie ook het artikel: Vragen over de voorbereiding op de Brexit).
Door de aanhoudende onzekerheid liggen de voorbereidingen ook enigszins stil, blijkt uit de nieuwste peiling van de Brexit-barometer van de Kamer van Koophandel. Die ondervraagt ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. De rapportage die deze week is verschenen laat zien dat de groepen ondernemers die ‘goed’, ‘enigszins’ of ‘niet’ voorbereid zijn op de Brexit nagenoeg gelijk zijn gebleven ten opzichte van de vorige peiling. Een afwachtende houding dus. De Nederlandse overheid probeert ondernemers intussen bij de les te houden door meer hulpmiddelen toe te voegen. Zo is er een site (checkjebrexit.nl) waar ondernemers virtueel goederen of diensten kunnen transporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk. Op die manier kunnen ondernemers checken of zij hun zaakjes op orde hebben of dat er nog gaten in de voorbereiding zitten.

Bijlagen bij dit bericht

Aandachtspunten voor de BTW-aangifte
E-learning | VideoCollege 12 minuten