Wat is de BTW-entrepotregeling?

24 juli 2019

Onze onderneming gaat binnenkort handelen in bulkgoederen. Nu lazen we iets over de niet-plaatsgebonden BTW-entrepotregeling. Wat houdt die in?

De BTW-entrepotregeling (zowel plaatsgebonden als niet-plaatsgebonden) is bedoeld voor bulkgoederen die vaak langdurig worden opgeslagen. Tijdens die opslag worden deze goederen vaak verhandeld en daarbij zijn veel buitenlandse ondernemers betrokken. Om de internationale handel te vereenvoudigen, bestaat er een BTW-regeling voor het niet-plaatsgebonden BTW-entrepot: u kunt het 0%-tarief toepassen op de levering van goederen die in aanmerking komen voor een niet-plaatsgebonden entrepot aan een koper die een vergunning heeft voor een niet-plaatsgebonden BTW-entrepot. Voorbeelden van zulke entrepotgoederen zijn koffie (ongebrand), thee, granen, oliehoudende zaden en vruchten, vetten en oliën en ruwe suiker. Een niet-plaatsgebonden entrepot is niet gebonden aan een bepaalde locatie. Waar de goederen in Nederland liggen, is niet van belang.

Voorwaarden voor de entrepotregeling

Goederen belanden in het BTW-entrepot zodra zij na de levering tot het bedrijfsvermogen van de vergunninghouder behoren. Voor deze entrepotregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • U beschikt over een schriftelijke verklaring van uw koper dat hij de goederen in zijn BTW-entrepot opneemt en dat de goederen alleen voor een belaste levering dat entrepot zullen verlaten.
  • Op de verklaring staat het nummer van de entrepotvergunning. Voeg de verklaring bijvoorbeeld toe aan (een kopie van) de factuur of op een ander geschreven stuk.
  • U vermeldt op de factuur dat het gaat om een levering van goederen aan een vergunninghouder voor een BTW-entrepot. U doet dit door te vermelden: ‘levering met toepassing van tabel II, post a8’.

Als de koper zich niet aan zijn verklaring houdt, bijvoorbeeld omdat hij de goederen zelf gaat gebruiken? Dan moet hij alsnog BTW over de levering betalen. Hij moet de BTW aangeven en mag die BTW ook weer als voorbelasting aftrekken als hij daar recht op heeft.