Brexit: moeten werkgevers hier al wat mee?

Op 31 januari 2020 verlaten de Britten de Europese Unie (EU). Voorlopig wijzigt er niet veel voor Nederlandse werkgevers die Britse werknemers in dienst hebben. Wat er na 2020 gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

30 januari 2020 | Door redactie

Nog héél even en dan is het Verenigd Koninkrijk officieel geen lid meer van de EU. Wat gaat er veranderen voor Nederlandse werkgevers die Britse werknemers in dienst hebben? En voor Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk werken? Voorlopig niet heel veel. Een ‘harde Brexit’, met alle gevolgen van dien, is afgewend. Van 1 februari tot 31 december 2020 is er sprake van een overgangsperiode. Tijdens deze periode gelden de afspraken uit het uittredingsakkoord dat de EU en de Britten hebben gesloten. Dit houdt in dat de Britten voorlopig blijven deelnemen aan de Europese interne markt en de douane-unie. Ook het vrij verkeer van personen en diensten blijft daarmee in stand.

Britse werknemers hebben voorlopig geen werkvergunning nodig

Wat er na de overgangsperiode gaat gebeuren, is op dit moment onduidelijk. Dit is afhankelijk van de afspraken die de EU en de Britten maken tijdens de overgangsperiode. Komen de partijen er de komende 11 maanden niet uit, dan kan de overgangsperiode met maximaal 2 jaar verlengd worden, op voorwaarde dat zowel de Britten als de EU hiermee instemmen. Britse onderdanen kunnen zich tijdens de overgangsperiode, net als andere EU-burgers, vrij door de EU blijven begeven. Werknemers met de Britse nationaliteit die vóór de Brexit al rechtmatig in Nederland woonden of werkten, mogen dat blijven doen. Ook hoeven werkgevers voor hun Britse werknemers nu geen werkvergunning aan te vragen.

Verschillende scenario’s mogelijk na overgangsperiode

Als er geen akkoord (of uitstel) komt, komt er mogelijk alsnog een situatie van ‘no-deal’. Britse werknemers die langer dan 3 maanden in Nederland blijven, moeten dan een verblijfsvergunning voor buitenlandse werknemers van buiten de EU aanvragen. Afhankelijk van hun functie en hoelang zij in Nederland blijven werken, moet de werkgever mogelijk ook een werkvergunning aanvragen.
Verder is nu nog niet duidelijk welke regels gaan gelden voor EU-burgers die na afloop van de overgangsperiode naar het Verenigd Koninkrijk willen verhuizen. Hierover gaan de Britten en de EU onderhandelen.
De overheid wil Nederlandse werkgevers helpen om zich voor te bereiden op de periode na de overgangsperiode. Werkgevers kunnen voor informatie terecht bij het Brexit-loket.

Bijlagen bij dit bericht