Buitenlandse werknemers

Expats uit de meeste landen van de Europese Economische Ruimte (EER) hebben meestal dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers. Maar er gelden ook speciale regelingen voor werknemers uit een ander land. Een buitenlandse werknemer of expat kan in aanmerking komen voor een onbelaste kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de extra kosten die hij moet maken omdat hij in Nederland moet gaan wonen. Als een buitenlandse werknemer in het ene land werkt en in het andere land woont, is de kans aanwezig dat het salaris dubbel wordt belast. Om dit te voorkomen zijn er met veel landen belastingverdragen gesloten over in welk land het salaris belast is.Werknemers van buiten de EER hebben meestal een vergunning nodig om in ons land te mogen werken.

 

Tools

Vraag en antwoord

Zijn huisvestingskosten voor buitenlandse werknemers belast loon?
Als uw organisatie tijdelijk buitenlandse werknemers op de werkvloer heeft rondlopen, maken zij vaak extra kosten voor hun verblijf in Nederland. Huisvestingskosten vallen daaronder, maar bijvoorbeeld ook de reiskosten voor familiebezoek in hun land van herkomst of het aanvragen of omzetten... Lees het hele antwoord