Export app ‘NL exporteert’ handig hulpmiddel

29 december 2023 | Door redactie

Organisaties die van plan zijn om eens over de grens te kijken, hebben baat bij de gratis export app ‘NL exporteert’. De app biedt actuele landspecifieke informatie en verwijst naar lokale netwerken, zakelijke kansen en adviezen.

Om de diensten of producten van organisaties ook buiten de landsgrenzen te brengen, is het verstandig om informatie in te winnen over de landen waarmee mogelijk zaken te doen is. De app ‘NL exporteert’ helpt organisaties die besluiten om internationaal te ondernemen om goed voorbereid te exporteren en is bovendien gratis te downloaden in de App Store en via Google Play. De app NL exporteert is ontwikkeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), exportadviescentrum Fenedex, werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW, en de Kamer van Koophandel.

Interactieve wereldkaart en belangrijke exportdocumenten

NL exporteert toont een interactieve wereldkaart met actuele informatie over macro-economische gegevens zoals koopkracht, relevante informatie over subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Verder zijn er contactgegevens te vinden die ondernemers kunnen gebruiken om de Nederlandse vertegenwoordigers in het exportland van hun keuze te bereiken. Een belangrijk onderdeel van de app is de Export Wijzer, waarmee u alle belangrijke exportdocumenten, wet- en regelgeving en tips in één handig overzicht krijgt. Met de app is ook direct het tijdverschil te zien met het land en zijn valuta om te rekenen.

Exportfinanciering en uitsluitingslijst vanwege de COP26-verklaring

Eén van de aandachtsgebieden van de ‘NL exporteert’ app is het regelen van exportfinanciering. Hier kunnen de exportkredietfaciliteiten van de overheid bij ondersteunen. Deze faciliteit voert Atradius Dutch State Business namens dit ministerie uit. Het productenassortiment van de exportkredietfaciliteit bestaat uit:

  • de exporteurspolis: deze polis verzekert ondernemers tegen het risico van niet betalende klanten (betalingsrisico’s);
  • de financieringspolis: deze polis verzekert een lening voor het verstrekken van leverancierskrediet;
  • de koersrisicoverzekering: deze polis biedt dekking tegen koersrisico’s;
  • de werkkapitaaldekking: deze polis dekt het risico van geleend werkkapitaal af;
  • de verzekering van garanties: deze polis verzekert tegen verstrekte garanties. 

Sinds 1 januari 2023 gelden er beperkingen voor de fossiele energiesector volgend op de implementatie van de zogenoemde COP26-verklaring: tijdens de COP26-klimaatconferentie in Glasgow heeft Nederland de verklaring ondertekend voor het in lijn brengen van internationale overheidssteun voor de groene energietransitie om duurzaam te ondernemen. Bij de exportkredietfaciliteiten is een uitsluitingslijst te raadplegen.