Snel aan de slag met duurzaam ondernemen

De overheid komt met steeds meer regelgeving om de klimaatdoelen te halen en een duurzame economie te creëren. Op hun beurt stellen ook werknemers, klanten en leveranciers steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van uw organisatie. Uw organisatie ontkomt er dus niet aan om te verduurzamen. Om het bedrijfsleven hierbij tegemoet te komen, heeft de overheid diverse regelingen en tegemoetkomingen in het leven geroepen. In deze toolbox staan de belangrijkste aandachtspunten rondom duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen op een rijtje. Ook de rol van de OR komt aan bod.

 • 1

  Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

  Snel aan de slag met duurzaam ondernemen

  Uw onderneming kan niet om verduurzaming heen

  Organisaties moeten met duurzaamheid aan de slag, dat staat buiten kijf. Sowieso omdat de overheid verplichtingen introducteert – en bijbehorende stimuleringsmaatregelen – die moeten helpen om de ambitieuze klimaatdoelen te halen. Daarnaast verwachten werknemers en klanten dat uw organisatie rekening houdt met het milieu en de mensen in en buiten de organisatie. Deze toolbox zet de aandachtspunten daarbij op een rijtje.
  De informatie in deze toolbox wordt steeds verder aangescherpt.

 • 2

  Duurzaam ondernemen in een notendop

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen ook voor u

  Tool Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 03-11-2022

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent rekeningen houden met het effect van uw bedrijfsactiviteiten op het milieu en op mensen.


  Het verschil: MVO en duurzaam ondernemen

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 10-05-2024

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaam ondernemen zijn containerbegrippen die vaak door elkaar worden gebruikt. De theoretische achtergrond is hetzelfde, maar de praktische vertaling in ondernemingen is anders.


  Meerjarenplan klimaat- en milieuzorg

  Tool Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 27-03-2023

  Gebruik dit formulier om een goed meerjarenplan voor milieuzorg op te stellen.


  MVO toepassen in uw bedrijfsvoering

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 15-05-2023

  Bij het horen van de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) denken velen aan een redelijk vaag begrip als ‘rekening houden met het milieu’. Dit is zeker onderdeel van MVO, maar dekt de lading niet helemaal. Wat moet u zich dan wél voorstellen bij MVO? En vooral: wat is de meerwaarde ervan voor uw organisatie en hoe kunt u de vruchten plukken van een duurzame bedrijfsvoering?


  Zakelijke dienstverlening en duurzaamheid

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 25-08-2021

  Steeds meer zakelijke dienstverleners willen op een maatschappelijk verantwoorde manier waarde creëren voor hun klanten, werknemers en de maatschappij. Dit betekent waardecreatie die verder gaat dan alleen winstgevendheid op financieel gebied. Dat duurzaam ondernemen hoog op de kalender staat, heeft alles te maken met internationale klimaatdoelstellingen.


  Verminder de CO2-voetafdruk van uw organisatie

  Tool Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 26-08-2022

  Nederland moet vóór 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. U kunt meehelpen de CO2-uitstoot te verminderen.


 • 3

  Welke eisen stellen de klimaatplannen van de overheid aan uw organisatie?

  Klimaatplannen: meer subsidies dan belastingverhogingen

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 28-04-2023

  Het kabinet heeft een pakket maatregelen samengesteld om het Nederlandse doel voor uitstootreductie in 2030 te kunnen halen. De grootste bijdrage moet daarbij komen van de industrie. Hoewel de plannen een breed palet aan sectoren raken, staat het pakket dan weer niet vol met belastingverhogingen.


  Voldoe aan de verplichte klimaatdoelstellingen

  Tool Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 02-03-2023

  Gebruik deze checklist voor een overzicht van de belangrijkste klimaatmaatregelen die u in uw milieubeleid kunt opnemen.


  Energie besparen is deels ook verplicht

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 15-04-2022

  De overheid vraagt het bedrijfsleven steevast vriendelijk om duurzamer te worden, maar zet tegelijkertijd ook ‘dwangmiddelen’ in. Zo is er de informatieplicht energiebesparing en moeten veel kantoorpanden in 2023 energielabel C hebben. Op beide gebieden is er nog wel een slag te maken.


  Energielabel C voor kantoren

  Infographic Bedrijfshuisvesting Publicatiedatum: 19-05-2022

  Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Zonder dat label mogen ze niet meer als kantoor worden gebruikt. De eigenaar van het kantoorpand is verantwoordelijk, maar hurende organisaties kunnen de kwestie aankaarten bij de verhuurder.


  Energielabel C verkrijgen voor uw kantoorpand

  Tool Bedrijfshuisvesting Publicatiedatum: 10-03-2022

  Heeft uw pand in 2023 nog geen energielabel C? Dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Zorg dus tijdig voor zo’n energielabel!


  Toezicht op energielabel C-verplichting van start

  Nieuws Bedrijfshuisvesting Publicatiedatum: 07-02-2023

  Per 1 januari 2023 zijn kantoorgebouwen verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Geschat wordt dat 55% van de kantoren aan deze verplichting voldoet en de overige 45% niet. Er is voor menig kantooreigenaar dus werk aan de winkel. De handhaving is inmiddels van start gegaan.


  Let op Informatieplicht Energiebesparing in 2023

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 10-02-2023

  De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer. Daarin is vastgelegd dat ondernemingen vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Sinds 1 juli 2019 bent u verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren: de Informatieplicht Energiebesparing. Na vier jaar, uiterlijk 1 december 2023, moet dat opnieuw.


  Rapporteren over de reiskilometers van werknemers

  Tool Reiskosten Publicatiedatum: 20-12-2023

  Werkgevers met 100+ werknemers moeten vanaf 1 juli 2024 de rapportage werkgebonden personenmobiliteit bijhouden en rapporteren aan RVO.


  Rapportageverplichting werknemersmobiliteit

  Infographic Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 30-04-2024

  Organisaties met minimaal 100 werknemers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om online te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers. De gegevens over de tweede helft van 2024 moeten uiterlijk 30 juni 2025 worden ingediend.


 • 4

  Hoe zorgt uw organisatie voor een duurzaam personeelsbeleid?

  8 kansen voor een groene en duurzame arbeidsrelatie

  Tool Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 18-08-2022

  Gebruik dit stappenplan om een groene en duurzame werkgever te worden, en dat ook te laten merken.


  Klimaatverandering beïnvloedt arbeidsomstandigheden

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 02-03-2023

  U heeft het vast niet gemist: er is een klimaatcrisis. Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de arbeidsomstandigheden. Als het warmer wordt, doen bijvoorbeeld nieuwe plaagdieren hun intrede, waardoor ook nieuwe ziekten ‘geïmporteerd’ worden. En zo zijn er meer gevolgen te bedenken. U als arboadviseur moet dus alert zijn op nieuwe ontwikkelingen.


  Werknemer heeft alle belang bij klimaatbeleid

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 01-02-2023

  Volgens vakbond FNV en Milieudefensie kunnen werknemers een sleutelrol spelen in het klimaatbeleid in de organisatie. Gezamenlijk ontwikkelden zij een website voor werknemers en ondernemingsraden die met het klimaatbeleid aan de slag willen.


  Duurzamer en aantrekkelijker met groene arbeidsvoorwaarden

  Verdiepingsartikel Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 08-11-2023

  Steeds meer groeit het besef dat organisaties niet enkel verantwoordelijk zijn voor het maken van winst, maar ook voor hun ecologische voetafdruk en impact op de samenleving. In het kader daarvan bieden organisaties vaker groene arbeidsvoorwaarden aan, een verzamelterm voor milieu- of klimaatvriendelijke arbeidsvoorwaarden. Welk doel hebben ze, welke soorten zijn er en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?


  Voorkom ongelijkheid bij groene arbeidsvoorwaarden

  Nieuws OR en arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 22-05-2023

  Groene arbeidsvoorwaarden winnen snel aan populariteit. De werkgever moet voorkomen dat hierdoor een klimaatkloof in de organisatie ontstaat. Ook de ondernemingsraad (OR) moet hier alert op zijn in het kader van gelijke behandeling.


  De klimaatbelasting van zakelijk vliegen

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 02-08-2019

  Het is een van de hetere hangijzers van de laatste jaren: al die vliegreizen die werknemers voor werk en plezier maken, zorgen voor een ecologische voetafdruk waar je ‘U’ tegen zegt. Nu pakt een zakenreiziger voor een conferentie in Beijing uiteraard het vliegtuig en niet de Transsiberië Express. Maar voor zakelijke bestemmingen in de buurlanden van Nederland kunt u meestal ook andere vervoermiddelen overwegen.


  Waar moet u op letten bij het aanschaffen van een zakelijke laadpaal?

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 13-03-2024

  Als uw onderneming een zakelijke laadpaal of wandlader gaat plaatsen, komen er allerlei praktische en financiële zaken om de hoek kijken. Het is dan ook belangrijk om zo’n plaatsing goed voor te bereiden. De belangrijkste aandachtspunten daarbij vindt u in dit artikel.


  Duurzaamheid stimuleren op de werkvloer

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 06-10-2021

  Of de insteek nu maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de energietransitie of de klimaatcrisis is: organisaties kunnen niet om duurzaamheid heen. Leidinggevenden kunnen ook hun steentje bijdragen, zodat hun organisaties bewuster te werk gaan.


 • 5

  Hoe zorgt uw organisatie voor een duurzame werkomgeving?

  7 tips voor een duurzame werkomgeving

  Tool Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 16-02-2023

  Zorg voor duurzaamheid en besparingen binnen de kantoormuren


  Het groene kantoor

  Infographic Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 15-08-2019

  Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) worden steeds belangrijker. Welke maatregelen kan uw onderneming nemen voor een groen kantoor?


  Zuinige en duurzame apparatuur regelen voor kantoor

  Verdiepingsartikel Zakelijke apparatuur Publicatiedatum: 10-03-2022

  Duurzaamheid is belangrijk. Het is daarom zowel voor het personeel als voor de buitenwereld goed om te weten hoe groot of juist hoe klein de voetafdruk van uw organisatie is op de planeet.Het gaat daarbij niet alleen om kartonnen koffiebekers en plastic verpakkingen, maar bijvoorbeeld ook om energieverbruik, gebruiksduur en recyclingmogelijkheden van hardware.


  Maatregelen voor duurzaam printen

  Tool Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 08-05-2023

  Zo maakt u zo milieuvriendelijk mogelijk gebruik van uw printer, en voert u cartridges verantwoord af.


  Kantoor dicht? Dan ook verlichting en verwarming uit!

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 03-03-2022

  Rijd op een doorsnee avond langs enkele kantoorpanden, en de kans is best groot dat er nog lichten branden. Het betekent niet dat er ook werknemers aanwezig zijn. Met de huidige energieprijzen én vanuit het oogpunt van duurzaamheid moet dit anders.


  Keurmerken op kantoor

  Infographic Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 15-08-2019

  Onder duurzaam werken valt ook het aanschaffen van apparatuur die zuinig is en geproduceerd met zo min mogelijk milieubelasting. Keurmerken kunnen u helpen een goede keus te maken. Wat zijn de belangrijkste keurmerken voor kantoorapparatuur?


  Toezichthouder ACM waakzaam op valse ‘groene claims’

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 03-03-2021

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt in actie tegen valse duurzaamheidsclaims van ondernemingen. De toezichthouder wil gaan handhaven als ondernemingen onterecht etiketten als ‘duurzaam’ of ‘milieuvriendelijk’ op hun producten plakken.


 • 6

  Wat zijn de eisen aan duurzaamheidsrapportage door uw organisatie?

  OR is aan zet bij (verplichte) duurzaamheidsrapportage

  Nieuws Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Publicatiedatum: 10-03-2023

  De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote organisaties om vanaf boekjaar 2024 een duurzaamheidsrapportage op te stellen. Dat is een flinke opgave. De ondernemingsraad (OR) doet er daarom goed aan om er bij de bestuurder op aan te dringen dat hij hier werk van maakt.


  AFM: grote stappen nodig voor duurzaamheidsrichtlijn

  Nieuws Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Publicatiedatum: 25-04-2023

  Voor sommige ondernemingen treedt met ingang van boekjaar 2024 de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking. Veel ondernemingen moeten nog de nodige stappen zetten op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Dit blijkt uit een recente verkenning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).


  Integrated reporting voor uw onderneming in zes stappen

  Toolbox Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 31-05-2022

  Integrated reporting, oftewel rapporteren in de vorm van een geïntegreerd jaarverslag, is een nieuwe vorm van verantwoorden waarbij de waardecreatie en impact van een onderneming centraal staan. In deze toolbox leest u eerst meer over wat integrated reporting precies inhoudt en waarom uw onderneming een geïntegreerd jaarverslag zou willen opstellen. Vervolgens staat het daadwerkelijke opstellen van het geïntegreerde jaarverslag centraal, en de externe controle daarop. Tot slot vindt u verdere informatie over duurzaamheid voor de financiële afdeling.


  Rapporteren over mensen is onderdeel van rapportageplicht

  Nieuws Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Publicatiedatum: 17-04-2023

  De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) schrijft voor dat organisaties moeten gaan rapporteren over hun invloed op de omgeving: op mens en milieu. Een vast onderdeel van het duurzaamheidsverslag is hoe de organisatie omgaat met haar werknemers. Daarbij kan de bestuurder niet om de ondernemingsraad (OR) heen.


 • 7

  Welke tegemoetkomingen zijn er voor duurzaam ondernemen?

  Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?

  Vraag & Antwoord Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 17-01-2024

  Vanwege de stijgende energieprijzen en om onze bedrijfsvoering te verduurzamen wil onze organisatie investeren in energiebesparing. Kunnen wij hier subsidie voor krijgen?


  Subsidieloket voor verduurzaming mkb is weer open

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 17-04-2023

  De subsidieregeling voor mkb’ers die advies willen over de verduurzaming van hun pand is sinds 1 april 2023 weer geopend. Wel zijn de eisen aangescherpt ten opzichte van de eerdere openstelling vorig jaar.


  BMKB-Groen biedt ondersteuning bij verduurzaming

  Nieuws Zakelijke financiering Publicatiedatum: 15-11-2022

  Met de nieuwe Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) ondersteunt het kabinet ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) bij verduurzaming. Door deze regeling kunnen ondernemers de gestegen energiekosten verlagen. Ondernemers kunnen via hun financier gebruikmaken van de BMKB-Groen. In totaal kan er tot € 200 miljoen aan garanties worden verstrekt.


  Vanaf 6 juni 2023 SDE++ open en 8 miljard beschikbaar

  Nieuws Innovatie Publicatiedatum: 24-02-2023

  Duurzame energie is een steeds belangrijker speerpunt van de overheid en van organisaties. Voor duurzame energie zijn verschillende subsidiepotjes beschikbaar. Zo is de subsidie Stimulering Duurzame energie (SDE+) in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren en deze subsidie is verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).


 • 8

  De rol van de OR bij duurzaam ondernemen

  Rol OR bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

  Tool Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 10-01-2024

  In deze checklist vindt u alle aandachtsgebieden die horen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).


  Zo gaat uw OR proactief aan de slag met het klimaatbeleid

  Toolbox Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 31-03-2023

  De klimaattransitie is nooit af. Daarom is bewustwording en een andere mindset in de hele organisatie van belang. De ondernemingsraad heeft de kans om de zorg voor het klimaat en het milieu te verankeren in de hele organisatie. Klimaat- en milieuzorg moet een bepalende factor worden en blijven in de besluitvorming en werkprocessen. De bestuurder moet in de hele organisatie klimaat- en milieuzorg stimuleren en toezien op een goede naleving. Hoe zorgt uw OR daarvoor? Deze toolbox helpt uw ondernemingsraad op weg door de wirwar van regels en maatregelen.


 • 9

  Meer informatie

  OR & Duurzaamheid

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Een succesvolle organisatie moet meer doen dan alleen geld verdienen. Er zijn veel nieuwe uitdagingen waar organisaties en hun medewerkers mee aan de slag moeten, zoals de klimaatverandering, uitdagingen op het gebied van energie, maar ook moeten sociale doelen bereikt worden, zoals diversiteit en inclusie. Dat is niet vrijwillig, maar wettelijk verplicht. Grote organisaties moeten binnenkort jaarlijks verslag doen van hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid: de CSRD-rapportage. Daarnaast krijgt uw organisatie waarschijnlijk te maken met de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Om succesvol te zijn en blijven, moeten organisaties hierop inspelen. Tijdens de training OR & Duurzaamheid hoort u wat uw OR hierin kan betekenen.