Nieuws

f

Doen van onjuiste aangifte echtgenote niet strafbaar

Fiscaal | 10-02-2020 | Contact met de Belastingdienst

Als iemand onjuiste aangiften voor zijn echtgenote indient, kan deze persoon niet strafrechtelijk worden vervolgd. Alleen degene die verplic...

f

Onderbouwing BTW-fraude schiet tekort

Fiscaal | 28-01-2020 | Aangifte BTW

Een autohandelaar die een fikse naheffingsaanslag kreeg vanwege vermeende BTW-fraude, is nog langer gerechtelijk onder de pannen. Het gerech...

bv

Gemor over verplichte eHerkenning bij aangifte

Ondernemen | 20-01-2020 | Contact met de Belastingdienst

Ondernemingen moeten sinds dit jaar voor hun aangifte vennootschapsbelasting en loonbelasting verplicht inloggen met de zogeheten eHerkennin...

f

Geen saldering BTW-schuld met vordering eerdere jaren

Fiscaal | 16-01-2020 | Aangifte BTW

Een BTW-schuld mag een belastingplichtige volgens de rechter niet salderen met een BTW-vordering uit eerdere jaren. Daarvoor had de belastin...

f

Let op extra correcties in laatste BTW-aangifte 2019

Fiscaal | 14-01-2020 | Aangifte BTW

De laatste BTW-aangifte over 2019 is altijd een 'speciaal' moment. Naast de reguliere getallen moeten ondernemingen namelijk ook een aantal...

fa

Het verschil: medeplegen en medeplichtigheid

Financiële administratie | 06-12-2019 | Aangifte BTW

Als iemand in een organisatie een fiscale overtreding of fiscaal misdrijf pleegt, is hij een pleger van een strafbaar feit waar in principe...

f

Meeste zonnepaneelhouders ontsnappen aan herziening BTW

Fiscaal | 03-12-2019 | Aangifte BTW

De invoering van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) kan ook gevolgen hebben voor particulieren die BTW op hun zonnepanelen proberen t...

f

Minder belasting aftikken? De eindejaarstips helpen u

Fiscaal | 21-11-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

Teveel belasting betalen aan het eind van het jaar wil natuurlijk niemand. Alle fiscale mogelijkheden die de belastingafdracht kunnen drukke...

f

Diep in het BTW-glaasje kijken

Fiscaal | 12-11-2019 | Aangifte BTW

Een biertje of wijntje bij het eten in een restaurant valt altijd onder het hoge BTW-tarief, heeft de Hoge Raad bepaald. Ondanks dat voor he...

f

Oud BTW-nummer niet wegdoen! Nodig bij contact fiscus

Fiscaal | 17-10-2019 | Aangifte BTW

De komende tijd krijgen eigenaren van eenmanszaken een nieuw BTW-identificatienummer toegestuurd. Dit wil echter niet zeggen dat ze hun oude...