Nieuws

f

Pakketje AliExpress 21% duurder door BTW

Fiscaal | 14-01-2021 | Aangifte BTW

Vanaf 1 juli 2021 vervalt de invoervrijstelling voor de BTW bij goederenzendingen van niet meer dan € 22 door ondernemers buiten de EU aan c...

f

Per 1 juli 2021 van MOSS naar OSS

Fiscaal | 14-12-2020 | Aangifte BTW

De Mini-One-Stop-Shop-regeling (MOSS-regeling) zal vanaf 1 juli 2021 worden uitgebreid en daarom de One-Stop-Shop-regeling (OSS-regeling) ga...

f

Geen boete als aangifte door accountant is gedaan

Fiscaal | 03-12-2020 | Belastingcontrole

De rechter vindt dat een boete die opgelegd is aan een belastingplichtige moet worden vernietigd als die belastingplichtige erop mocht vertr...

f

Ongewone activiteiten tellen niet mee voor omzet KOR

Fiscaal | 26-11-2020 | Aangifte BTW

Om in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW mag een ondernemer geen hogere omzet per jaar hebben dan € 20....

f

Wel of niet meedoen aan de KOR vanaf 2021?

Fiscaal | 10-11-2020 | Aangifte BTW

Ondernemers die vanaf 1 januari 2021 de kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW willen gebruiken, moeten zich uiterlijk 2 december melde...

f

Compensatie voor kosten digitale sleutel eHerkenning

Fiscaal | 03-11-2020 | Contact met de Belastingdienst

De overheid compenseert belastingplichtigen voor de kosten van het digitale inlogmiddel eHerkenning. Zo kan een groep ondernemingen vanaf nu...

f

Verzet tegen ontstaan fiscale eenheid BTW is tevergeefs

Fiscaal | 13-10-2020 | Fiscale eenheid

Bij de vraag of ondernemingen een fiscale eenheid voor de BTW vormen is er weinig te kiezen. Zodra er genoeg 'verwevenheid' is tussen ondern...

f

Brexit: tijd dringt voor artikel 23-vergunning BTW

Fiscaal | 29-09-2020 | Internationaal ondernemen en Brexit

Ondernemers die op BTW-gebied ook volgend jaar nog soepel zaken willen doen met het Verenigd Koninkrijk doen er verstandig aan om een zogehe...

f

Roep om snellere teruggave BTW bij wanbetalers

Fiscaal | 08-09-2020 | Aangifte BTW

Ondernemers moeten sneller BTW kunnen terugkrijgen op facturen die 'oninbaar' blijken te zijn. Nu moeten zij minstens 1 jaar wachten voordat...

f

Buitenlandse BTW over 2019 voor 1 oktober terugvragen!

Fiscaal | 03-09-2020 | Aangifte BTW

De BTW die een ondernemer in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) in 2019 heeft betaald moet hij vóór 1 oktober 2020 terugvragen bi...