Nieuws

a

Invloed toekomst op veilig werken in kaart gebracht

Arbo | 09-02-2023 | Preventie

De inzet van nieuwe technieken en materialen op het werk brengt ook nieuwe risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid van werkne...

or

Gebrek aan ‘slack time’ verhoogt werkdruk

OR | 27-01-2023 | Werkdruk

Werkdruk is in veel organisaties een steeds groter probleem. Daarmee is het ook voor de OR een belangrijk onderwerp. Werkdruk aankaarten en...

or

OR, kom ook in actie tegen seksuele intimidatie!

OR | 25-01-2023 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Het Nederlandse bedrijfsleven moet in actie komen om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de organisatie tegen te gaan. De overheid lancee...

a

Werkgever moet ijsbaan voorkomen

Arbo | 24-01-2023 | Arbeidsomstandigheden

Het arbobeleid van uw organisatie houdt niet op bij de voordeur. Nu het door sneeuw en bevriezing op sommige plaatsen spekglad is, moet u er...

a

Werknemer met chronische ziekte binnenboord houden

Arbo | 04-01-2023 | Re-integratie

Werknemers met een chronische ziekte kunnen moeite hebben met het uitvoeren en volhouden van werk. Daarom moet de werkgever zich inspannen o...

hr

Uitspraak: werkgever is aansprakelijk voor coronaschade

HR | 03-01-2023 | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De kantonrechter in Amsterdam heeft geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werkneemster opliep door een COVID-...

a

Direct een boete bij ontbreken of onvolledige RI&E

Arbo | 30-12-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het ontbreken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan de werkgever duur komen te staan. Werknemers blijven dan risico’s lopen...

a

Bijna altijd valgevaar bij werken op hoogte

Arbo | 23-12-2022 | Arbeidsongeval

Vallen door werken op hoogte staat in de top vijf van oorzaken van een arbeidsongeval. Het is dus essentieel dat de werkgever voldoende maat...

a

Betere arbeidsomstandigheden met gamification

Arbo | 16-12-2022 | Arbeidsomstandigheden

Voorlichting en instructie over veilig en gezond werken beklijven beter als ze interessant en prikkelend zijn om naar te kijken en luisteren...

a

Arbodienst voor ondersteuning verzuimbegeleiding

Arbo | 02-12-2022 | Arbodienst

De arbodienst ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgeve...