Nederland scoort goed op arbeidsomstandigheden

13 november 2023 | Door redactie

Nederlanders zijn meer dan andere Europese werknemers tevreden over hun arbeidsomstandigheden, blijkt uit internationaal onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP. Nederlandse werknemers zijn vooral positief over hun huidige werkgever en baanzekerheid, en ervaren minder stress dan werknemers in veel andere Europese landen.

Voor het onderzoek People at Work 2023: a global workforce view ondervroeg ADP meer dan 32.000 werknemers in 17 landen over actuele thema’s op de werkvloer, zoals werktevredenheid, arbeidsvoorwaarden, flexibiliteit en geestelijke gezondheid. Op veel onderdelen scoort Nederland beter dan andere Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en Polen.

Negen op tien Nederlandse werknemers is tevreden over huidige werkgever

Een overgrote meerderheid van de Nederlandse werknemers (92%) is tevreden over zijn huidige werkgever. Daarmee scoort Nederland, samen met Duitsland en Zwitserland, het hoogst. Met een percentage van 70% scoort Nederland ook het hoogst op baanzekerheid. Hoewel slechts een kleine meerderheid van de Nederlanders (55%) tevreden is over het salaris, scoort Nederland ook hierbij ver boven het Europese gemiddelde (39%). Daarnaast ligt het percentage werknemers dat dagelijks stress ervaart in Nederland (8%) aanzienlijk lager dan andere Europese landen, zoals Duitsland (24%), Verenigd Koninkrijk (18%) en Frankrijk (17%).

OR kan pleiten voor medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het rapport van ADP is voor de ondernemingsraad (OR) een goede aanleiding om na te gaan in hoeverre deze resultaten overeenkomen met de stand van zaken in de eigen organisatie. Zeker als de OR andere geluiden opvangt uit de achterban is het goed om te (laten) onderzoeken hoe tevreden werknemers zijn over de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Een beproefde manier hiervoor is het medewerkerstevredenheidsonderzoek, kortweg MTO (artikel). Met de uitkomsten van het MTO kan de bestuurder de knelpunten bepalen en actie ondernemen om deze te verhelpen. Ook de OR kan de resultaten gebruiken om met de bestuurder in gesprek te gaan over de uitkomsten of hem voorstellen te doen om de situatie te verbeteren (initiatiefrecht, artikel 23 WOR).