Nieuws

s

Pas de studenten- en scholierenregeling toe

Salarisadministratie | 13-06-2022 | Aangifte loonheffingen

Nu de eindexamenleerlingen de vlag uithangen en vakantiebaantjes kunnen aanpakken, kan de werkgever weer aan de slag met de studenten- en sc...

hr

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2022

HR | 07-06-2022 | Minimumloon

Werkgevers krijgen per 1 juli 2022 weer met een aantal veranderingen van de wet- en regelgeving te maken. Grotere wetswijzigingen met gevolg...

s

Organisaties roepen op tot behoud 30%-regeling

Salarisadministratie | 10-05-2022 | 30%-regeling

‘Behoud de 30%-regeling in de huidige vorm’, vragen zo’n 40 ondernemingen, VNO-NCW, Techleap en tal van ondernemersorganisaties met klem aan...

hr

Hoe werkgevers Oekraïense vluchtelingen kunnen aannemen

HR | 18-03-2022 | Buitenlandse werknemers

Vanwege de oorlog in Oekraïne werpen Nederlandse werkgevers zich op om vluchtelingen op te vangen en ze werk aan te bieden. Dit kan echter n...

s

Vergoeden van werkelijke extraterritoriale kosten

Salarisadministratie | 14-02-2022 | 30%-regeling

Voor de vergoeding van de extra kosten die een buitenlandse werknemer die in Nederland komt werken maakt, geldt onder voorwaarden een gerich...

s

Wat moet werknemer in 2022 verdienen voor 30%-regeling?

Salarisadministratie | 25-01-2022 | 30%-regeling

De 30%-regeling voor ingekomen werknemers geldt voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die schaars is in Nederland. D...

s

Wat moet een kennismigrant in 2022 verdienen?

Salarisadministratie | 27-12-2021 | Buitenlandse werknemers

De salariseisen die gelden voor buitenlandse werknemers die in Nederland aan de slag gaan als kennismigrant worden per 1 januari 2022 verhoo...

hr

Betere bescherming voor arbeidsmigranten

HR | 16-12-2021 | Buitenlandse werknemers

In het Coalitieakkoord 2021-2025 staat dat de regeringspartijen meer grip óp en structuur ín arbeidsmigratie ambiëren. Zo willen ze meer inz...

hr

Eerste Kamer akkoord met langere duur werkvergunning

HR | 28-09-2021 | Buitenlandse werknemers

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Het wetsvoorstel moet het voor werkgevers aantrek...

hr

Boete van bijna twee ton voor ontbreken werkvergunningen

HR | 29-07-2021 | Buitenlandse werknemers

Maaltijdbezorger Deliveroo heeft van Inspectie SZW een boete van € 176.000 gekregen voor het ontbreken van werkvergunningen voor buitenlands...