Nieuws

hr

Organisaties zoeken steeds vaker personeel buiten Europa

HR | 19-04-2024 | Buitenlandse werknemers

In de afgelopen jaren is het aantal aanvragen voor werkvergunningen voor buitenlands personeel sterk toegenomen. Dat komt naar voren uit het...

hr

€ 6.000 subsidie voor werken met statushouder

HR | 21-03-2024 | Buitenlandse werknemers

Op internetconsultatie.nl is een subsidieregeling gepubliceerd die werkgevers ondersteunt bij het beter laten integreren van statushouders o...

s

Kennisgroep: aanvraag werkvergunning is geen loon

Salarisadministratie | 15-02-2024 | Buitenlandse werknemers

De aanvraag door een werkgever van een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor een buitenlandse werknemer vormt geen belast loon van de werknem...

s

Extra grenzen voor de 30%-regeling in 2024

Salarisadministratie | 17-01-2024 | 30%-regeling

In 2024 moet een buitenlandse werknemer méér verdienen om onder de 30%-regeling te vallen. Dit komt door de jaarlijkse verhoging van de sala...

hr

Onterecht ontslag om verlopen verblijfsvergunning

HR | 14-12-2023 | Buitenlandse werknemers

Dat een beroep op een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is, betekent niet dat deze ook standhoudt in de rechtsz...

s

Salariseisen kennismigranten stijgen in 2024

Salarisadministratie | 11-12-2023 | Buitenlandse werknemers

Per 1 januari 2024 gelden er nieuwe, hogere salariseisen voor buitenlandse werknemers om als kennismigrant te kunnen kwalificeren. Het gaat...

s

Evaluatie 30%-regeling eerder, versobering ongewijzigd

Salarisadministratie | 04-12-2023 | 30%-regeling

Door een amendement van de Tweede Kamer wordt per 2024 de 30%-regeling versoberd. In antwoord op vragen van Eerste Kamerleden liet staatsecr...

hr

Asielzoeker mag langer werken dan 24 weken per jaar

HR | 30-11-2023 | Buitenlandse werknemers

Voortaan mogen asielzoekers (onder voorwaarden) het hele jaar door werken. De 24-wekeneis, die asielzoekers verbood om meer dan 24 weken per...

s

Flinke versobering van de 30%-regeling per 2024

Salarisadministratie | 30-10-2023 | 30%-regeling

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2024 goedgekeurd, maar paste daarbij wel een aantal van de plannen aan die eerder waren gepresenteer...

hr

Per 2026 toelatingsstelsel voor uitzendbureaus

HR | 11-10-2023 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Het voorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) is aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel moe...