Evaluatie 30%-regeling eerder, versobering ongewijzigd

4 december 2023 | Door redactie

Door een amendement van de Tweede Kamer wordt per 2024 de 30%-regeling versoberd. In antwoord op vragen van Eerste Kamerleden liet staatsecretaris Van Rij van Financiën onder meer weten dat de versobering niet uitgesteld of heroverwogen kan worden. Wel vindt de evaluatie van de 30%-regeling een jaar eerder plaats.

De Tweede Kamer wijzigde dit najaar het Belastingplan 2024 door het aannemen van een amendement voor een versobering van de 30%-regeling per 1 januari 2024. Onlangs gaf Van Rij antwoord op vragen van Eerste Kamerleden. Van Rij liet onder meer weten dat de versobering niet kan worden uitgesteld of heroverwogen. Het amendement is met zeer brede steun aangenomen door de Tweede Kamer en daarmee onderdeel geworden van het Belastingplan 2024.

Evaluatie 30%-regeling in 2024 in plaats van 2025

Wel laat het kabinet naar aanleiding van een motie de evaluatie van de 30%-regeling in 2024 plaatsvinden in plaats van 2025. Het kabinet start daar zo spoedig mogelijk mee en streeft ernaar de resultaten van de evaluatie vóór de zomer van 2024 aan de Tweede Kamer te kunnen toesturen. Of in elk geval op een zodanig moment dat eventuele wetsaanpassingen op basis van de evaluatie kunnen worden meegenomen in het Belastingplan 2025. Hierbij is relevant dat veruit de grootste groep gebruikers van de 30%-regeling voor het eerst vanaf 2025 worden geconfronteerd met de gevolgen van de versobering van de 30%-regeling.

Mogelijk al lager percentage in 2024 van toepassing

De staatssecretaris liet ook weten dat naar verwachting het in beperkte gevallen kan voorkomen dat al in 2024 een lager percentage dan 30% bij een werknemer van toepassing is. Softwareleveranciers zullen komend jaar mogelijk nog niet altijd in staat zijn om een ander percentage dan 30% toe te passen. Als achteraf wordt vastgesteld dat een te hoge vergoeding is toegepast, zal de werkgever dit moeten herstellen via correctieberichten.
De Eerste Kamer stemt naar verwachting op 19 december over het Belastingplan 2024.