Nieuws

or

Werken tijdens feestdagen in overleg met OR

OR | 29-03-2024 | Instemmingsrecht

Werknemers zijn niet automatisch vrij op een erkende nationale feestdag. Welke dagen ze standaard vrij zijn, staat in de cao of arbeidsovere...

hr

Geen RVU omdat functie volgens cao niet zwaar is

HR | 07-03-2024 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Via een RVU kan een werknemer met een zwaar beroep eerder stoppen met werken. Maar over de definitie ‘zwaar beroep’ valt te twisten. Een wer...

or

Nawerking: ook als de cao niet meer geldig is

OR | 22-02-2024 | OR en arbeidsvoorwaarden

Een cao is meestal voor de duur van één of twee jaar afgesloten. Toch moeten gebonden werkgevers de cao blijven toepassen als de geldigheids...

or

Kleine lettertjes WOR: bevoegdheden OR in cao

OR | 16-02-2024 | Rechten van de OR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de ondernemingsraad (OR) adviesrecht en instemmingsrecht toe bij een aantal specifieke zaken toe....

s

Loonindexcijfers van CBS kunnen helpen bij loonafspraken

Salarisadministratie | 31-01-2024 | Beloning

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zet iedere maand de ontwikkeling van de cao-lonen op een rijtje in de zogenoemde loonindexcijfe...

hr

Jaarlijks € 1,5 miljard aan opleidingsbudget onbenut

HR | 26-01-2024 | Opleiding en ontwikkeling

Werkgevers trekken jaarlijks zo’n € 4,2 miljard uit voor de opleiding en ontwikkeling van werknemers. Maar hiervan blijft ongeveer € 1,5 mil...

hr

CNV Jongeren opent meldpunt stagemisbruik

HR | 25-01-2024 | Stagiairs en leerbanen

In februari starten veel studenten met een stage. Hierbij hopen ze relevante werkervaring op te doen en een volgende stap richting diplomeri...

hr

Moet werknemer vrij nemen voor bezichtiging van woning?

HR | 09-01-2024 | Verlofregelingen

Door de hoge huizenprijzen en het beperkte aanbod valt het niet mee om een woning te bemachtigen, zeker voor starters. Nadelig is ook dat hu...

or

3 op 10 organisaties met OR-plicht heeft geen OR

OR | 08-01-2024 | Samenstelling van de OR

Slechts 69% van de organisaties die wettelijk verplicht zijn om een OR in te stellen, voldoet aan deze eis. Dit blijkt uit het nalevingsonde...

hr

Vervangende voorziening voor transitievergoeding

HR | 05-01-2024 | Transitievergoeding

Een in de cao afgesproken alternatief voor de transitievergoeding hoeft sinds 2020 niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoedin...