Nieuws

a

Het verschil: PAGO en PMO

Arbo | 23-06-2022 | Preventie

Werkgevers verwarren het in de Arbowet verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) nogal eens met het preventief medisch...

hr

Werkgevers moeten straks ontslagprocedure verduidelijken

HR | 10-06-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers werknemers bij indiensttreding informatie verstrekken over de ontslagprocedure. Hierbij volstaan wer...

s

Voorlopig akkoord over minimumloon in Europese Unie

Salarisadministratie | 08-06-2022 | Minimumloon

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie bereikten een voorlopig akkoord over het minimumloon binnen de Europese Unie (EU). De...

hr

Tijd om in te loggen in systeem geldt als arbeidstijd

HR | 12-04-2022 | Arbeidstijden

Een werkgever die werknemers vraagt om tien minuten vóór de start van de werkzaamheden aanwezig te zijn, moet ermee rekening houden dat die...

or

Instemmingsrecht OR: werkoverleg

OR | 18-03-2022 | Instemmingsrecht

Periodiek werkoverleg tussen werknemers en hun (directe) leidinggevenden is van belang voor de afstemming van werkzaamheden, de onderlinge s...

or

Vragen over: wel of geen cao

OR | 28-02-2022 | Cao

Ruim 80% van de Nederlandse werknemers valt onder een cao. Het betekent dat bij ongeveer één op de vijf werknemers de arbeidsvoorwaarden op...

s

Handreiking contractloon in aangifte loonheffingen

Salarisadministratie | 16-02-2022 | Aangifte loonheffingen

Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst, heeft een handreiking gepubliceerd over het contractloon in de aangifte loonheffi...

hr

Personeel gezocht voor zoektocht naar personeel

HR | 11-01-2022 | Werving en selectie

Het aantal vacatures is al voor een langere periode bijzonder hoog, maar tegelijkertijd is er een tekort aan HR-professionals en recruiters...

or

Soort cao bepaalt invloed OR

OR | 27-12-2021 | Cao

Er zijn verschillende soorten cao’s. In de ene soort cao mag de bestuurder wel afwijken ten gunste van de werknemer en in de andere mag dat...

hr

Talent beter benutten met passende cao-afspraken in 2022

HR | 14-12-2021 | Cao

In het cao-overleg in 2022 zijn afspraken nodig om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Werk moet aantrekkelijker worden voor nieuw é...