Nieuws

a

Biseksuele werknemer valt tussen wal en schip

Arbo | 02-04-2024 | Discriminatie

Mensen die op meer dan één gender vallen, ervaren dat ze vaker benadeeld worden dan mensen met een andere seksuele geaardheid. Dat blijkt vo...

hr

Eerste Kamer wijst voorstel voor werving en selectie af

HR | 27-03-2024 | Werving en selectie

Het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is afgewezen door de Eerste Kamer. Hierdoor worden werkgevers niet...

hr

Aanpak wangedrag door werkgevers- en werknemersclubs

HR | 22-03-2024 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Zo’n 20% van de werkenden heeft te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag van klanten, collega’s of leidinggevenden. Daarom hebben wer...

or

Meer vrouwen in RvC sinds aankondiging ingroeiquotum

OR | 18-03-2024 | Adviesrecht

Sinds de aankondiging van de Wet ingroeiquotum en streefcijfers in 2020 is er sprake van een betere man/vrouw-verhouding in de raden van com...

or

OR, kijk ook naar loonkloof per functie

OR | 08-03-2024 | OR en arbeidsvoorwaarden

Internationale Vrouwendag vraagt extra aandacht voor de loonkloof. Voor de OR kan deze dag een aanleiding zijn om gelijke beloning binnen de...

a

Aanpak wangedrag begint met serieus nemen meldingen

Arbo | 05-03-2024 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

In een reactie op nieuwe onthullingen over angstcultuur bij een publieke omroep, wijst regeringscommissaris Mariette Hamer op het belang van...

or

Subsidie voor bevordering gelijke behandeling

OR | 01-03-2024 | Werkwijze OR

Het bevorderen van gelijke behandeling binnen de organisatie is een belangrijke taak van de OR. Wil de bestuurder daar echt werk van maken,...

hr

Werkgeversclubs kritisch op wetsvoorstel eerlijk werven

HR | 16-02-2024 | Werving en selectie

Het voorstel voor de ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ moet gelijke kansen op de arbeidsmarkt bevorderen. Aan de vooravo...

hr

Man-vrouwverhouding in bedrijven tastbaar door tool

HR | 13-02-2024 | Discriminatie

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft onlangs de SER Dataverkenner gelanceerd. Deze tool geeft inzicht in de man-vrouwverhouding in de top...

or

OR moet discriminatie achterban bestrijden

OR | 12-02-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....