Nieuws

hr

Meer werkgevers krijgen te maken met discriminatiezaak

HR | 19-04-2019 | Discriminatie

Als een organisatie twijfelt of nieuw beleid in overeenstemming is met de gelijkebehandelingswetgeving, kan zij dit laten toetsen door het C...

or

Gelijke behandeling doorslaggevend voor goed werkgeverschap

OR | 27-03-2019 | Discriminatie

Gelijke behandeling is doorslaggevend voor goed werkgeverschap. Dat blijkt uit medewerkersonderzoek en een evaluatie van het werkgeversbelei...

hr

‘Enthousiaste jongen’ werven is vorm van discriminatie

HR | 22-03-2019 | Discriminatie

Werkgevers gaan bij het formuleren van een vacaturetekst regelmatig de mist in. Onlangs kreeg een organisatie een tik op de vingers omdat zi...

a

Werkgever moet discriminatie werkvloer tegengaan

Arbo | 14-03-2019 | Discriminatie

De Arbowet verplicht de werkgever om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder. De werkgever moet beleid vo...

or

OR moet discriminatie achterban bestrijden

OR | 15-02-2019 | Discriminatie

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder. De ond...

hr

Boete als discriminatiebeleid ontbreekt bij werving?

HR | 23-11-2018 | Discriminatie

Als het aan het kabinet ligt, worden werkgevers verplicht om beleid te voeren tegen discriminatie bij de werving en selectie. Wie dat niet d...

or

OR kan College voor de Rechten van de Mens vragen om onderzoek

OR | 29-10-2018 | Discriminatie

De OR heeft de speciale taak om te waken tegen discriminatie binnen de organisatie. Als de OR het vermoeden heeft van discriminatie, kan de...

or

Kabinet wil via OR discriminatie sollicitaties tegengaan

OR | 20-06-2018 | Discriminatie

Het kabinet wil discriminatie bij sollicitaties tegengaan door onder andere de OR in te zetten. Dat zal gebeuren door het vergroten van kenn...

a

Controle uitzendbureaus op naleving gelijkheidsbeleid

Arbo | 24-05-2018 | Discriminatie

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gaat toetsen of uitzendbureaus zich houden aan het vernieuwde gelijkhe...

or

Gemeenten willen leeftijdsonderscheid in vacatureteksten

OR | 21-02-2018 | Discriminatie

Gemeenten willen de mogelijkheid hebben om in vacatureteksten specifiek te vragen om jonge werknemers. Als de gemeenten toestemming krijgen...