Nieuws

hr

Barometer helpt werkgevers bij hun diversiteitsbeleid

HR | 15-05-2020 | Discriminatie

Werkgevers die meer inzicht willen in de diversiteit van hun personeelsbestand, kunnen binnenkort gebruikmaken van de Barometer Culturele Di...

a

Aandacht voor PSA in de RI&E en plan van aanpak

Arbo | 15-05-2020 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De werkgever moet in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) ook aangeven of de werknemers risico lopen op psychosociale arbeidsbelast...

a

Hulpmiddel bij opstellen gedragscode ongewenst gedrag

Arbo | 14-05-2020 | Arbeidsomstandigheden

TNO heeft de Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen opgesteld. Deze handreiking helpt werkgevers bij het opstellen van een gedra...

mt

Ontwerpwetsvoorstel voor verplicht vrouwenquotum

Management | 22-04-2020 | Discriminatie

Er ligt een ontwerpwetsvoorstel ter consultatie dat pleit voor een evenwichtiger verdeling van mannen en vrouwen in de top en subtop van gro...

hr

NVP maakt sollicitatiecode geschikt voor huidige tijd

HR | 06-03-2020 | Werving en selectie

De NVP Sollicitatiecodecommissie heeft de sollicitatiecode geactualiseerd. De NVP Sollicitatiecode is onder meer aangepast aan het toenemend...

fa

Jonge accountants ervaren werkdruk door piekbelasting

Financiële administratie | 24-02-2020 | Overwerk

Inspectie SZW deed recent onderzoek naar werkdruk, agressie en ongewenst gedrag bij werknemers van accountantskantoren. Er werd ook specifie...

or

Verplicht meer diversiteit in de top

OR | 12-02-2020 | Discriminatie

Bij de voordracht voor een lid van de raad van commissarissen (RvC), moet de ondernemingsraad (OR) rekening gaan houden met de verplichting...

hr

Discriminatie bij sollicitatie door afwijzing van nazi

HR | 31-01-2020 | Werving en selectie

Uit de wet volgt dat een werkgever een sollicitant doorgaans niet mag afwijzen vanwege zijn ‘politieke gezindheid’. Af en toe spreekt het Co...

mt

Manager kan ongelijkheid tussen man en vrouw verkleinen

Management | 18-12-2019 | Beloning

Nederland is 11 plaatsen gezakt naar de 38e plaats op de wereldranglijst voor het dichten van de ongelijkheidskloof tussen mannen en vrouwen...

mt

Verplicht vrouwenquotum komt steeds dichterbij

Management | 05-12-2019 | Discriminatie

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor een verplicht vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven. Raden van commissarissen van be...