Werkgeversclubs kritisch op wetsvoorstel eerlijk werven

16 februari 2024 | Door redactie

Het voorstel voor de ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ moet gelijke kansen op de arbeidsmarkt bevorderen. Aan de vooravond van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer hebben werkgeversverenigingen zich kritisch uitgelaten over het voorstel.

Lees ook het nieuwsartikel Eerste Kamer wijst voorstel voor werving en selectie af

Het omvangrijke wetsvoorstel verplicht werkgevers om een anti-discriminatiebeleid te hebben voor de werving en selectie van werknemers. Het kabinet wil de regels invoeren omdat ondanks alle inspanningen voor een eerlijkere arbeidsmarkt er nog altijd arbeidsmarktdiscriminatie voorkomt. Volgens werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN verzandt het wetsvoorstel door de vele regels en procedures echter vooral in bureaucratie.

Belang van diversiteit en inclusie

De werkgeversverenigingen zien liever dat er in de strijd tegen arbeidsmarktdiscriminatie meer wordt geïnvesteerd in praktische hulpmiddelen en handreikingen voor werkgevers, zoals de NVP Sollicitatiecode. Deze hulpmiddelen zouden vooral de bewustwording onder werkgevers over het belang van diversiteit en inclusie moeten vergroten en in het verlengde daarvan werkgevers praktische handvatten moeten bieden om hiermee aan de slag te gaan (artikel). Ook de werkgeversverenigingen nemen hun verantwoordelijkheid: AWVN organiseert programma’s en bijeenkomsten die (de bewustwording over) gelijke kansen op de arbeidsmarkt bevorderen. Onder meer assessments kunnen een rol spelen in het bevorderen van diversiteit (artikel).

Geen ruimte voor discriminatie

Dat werkgevers straks moeten kunnen aantonen dat hun werving-en-selectiebeleid eerlijk verloopt, betekent uiteraard niet dat er nu ruimte is voor discriminatie. Maar discriminatie kan ook onbedoeld op de loer liggen. Werkgevers doen er daarom goed aan om het huidige beleid goed onder de loep te nemen in aanloop naar de mogelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel en, waar het kan, voor te sorteren op de veranderende regelgeving. Werkgevers moeten de ondernemingsraad (OR) betrekken bij beleidswijzigingen. De OR heeft namelijk instemmingsrecht bij het aanstellingsbeleid en moet binnen de organisatie waken tegen discriminatie en gelijke behandeling juist bevorderen.

Verantwoordelijkheid ligt bij werkgevers

Werkgevers moeten waken voor discriminatie bij de werving en selectie (artikel). Omdat veel werkgevers zich tegenwoordig bedienen van een deels geautomatiseerde werving en selectie, is het ook belangrijk om te waken voor onbedoelde discriminatie door algoritmes (artikel). De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van discriminatie ligt namelijk altijd bij de werkgever.
De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer vindt plaats op 27 februari. Mogelijk volgt de stemming over het wetsvoorstel in de week ná de plenaire vergadering.