Nieuws

hr

Wetsvoorstel gelijke beloning: boetes tot 10% van jaaromzet

HR | 08-03-2018 | Beloning

Vrouwen krijgen gemiddeld nog steeds minder betaald dan mannen. GroenLinks, PvdA, SP en 50Plus willen hier een einde aan maken met het wetsv...

a

Vertrouwenspersonen gehinderd bij hulpverlening #Metoo-zaken

Arbo | 06-03-2018 | PSA

Uit een enquête van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) blijkt dat werkgevers soms ingrijpen als vertrouwenspersonen bemi...

or

Gemeenten willen leeftijdsonderscheid in vacatureteksten

OR | 21-02-2018 | Discriminatie

Gemeenten willen de mogelijkheid hebben om in vacatureteksten specifiek te vragen om jonge werknemers. Als de gemeenten toestemming krijgen...

hr

Vragen over: ontslag tijdens proeftijd

HR | 02-02-2018 | Proeftijd

De proeftijd van een arbeidsovereenkomst geeft de werkgever en werknemer de kans om te ontdekken of ze bij elkaar passen. Tijdens deze proef...

or

Uitzendbureaus gaan in op discriminerende verzoeken

OR | 31-01-2018 | Discriminatie

Uit onderzoek van Radar blijkt dat bijna de helft van de uitzendbureaus ingaat op verzoeken van organisaties om Marokkanen, Turken en Surina...

hr

Bij moederschap geen vast contract: discriminatie?

HR | 05-01-2018 | Discriminatie

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst niet verlengt vanwege zwanger- of moederschap, is dit een vorm van discriminatie op grond van gesl...

f

Geen discriminatie bij weigeren verzoek fiscale eenheid

Fiscaal | 21-12-2017 | Fiscale eenheid

Nederlandse zuster-bv’s met een moeder-bv die niet in de EU is gevestigd kunnen samen geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (V...

hr

Leeftijdsonderscheid in vacatures per 2018 niet toegestaan

HR | 05-12-2017 | Werving en selectie

Per 1 januari 2018 mag een werkgever geen leeftijdsonderscheid meer maken bij de werving van jongeren tot 27 jaar of ouderen boven de 50 jaa...

hr

Eerste Kamer akkoord met Verzamelwet SZW 2018

HR | 01-12-2017 | LKV en (jeugd-)LIV

Het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2018 is door de Eerste Kamer. De wet brengt onder meer wijzigingen aan in de no-riskpolis, het meer...

a

Meer vraag naar vertrouwenspersonen door #metoo

Arbo | 01-12-2017 | Vertrouwenspersoon

Een van de maatregelen die voortkomt uit beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Dat is ec...