Carrièreladder: witte heteroman nog altijd op voorsprong

8 juni 2022 | Door redactie

Meer vrouwen, mensen van kleur en LHBT’s op de werkvloer leidt niet automatisch tot meer inclusiviteit. Vooroordelen zijn bijzonder hardnekkig, zo bevestigt recent onderzoek.

Universiteit Utrecht en trainingsbureau Nobbe Mieras onderzochten stereotypen op de Nederlandse werkvloer. Respondenten werd onder meer gevraagd om verschillende groepen in de samenleving te beoordelen op ‘competentie’ en ‘warmte’. Wat blijkt? Hoe collegialer werknemers met elkaar omgaan, hoe meer ze geneigd zijn om te denken dat er in hún organisatie geen plaats is voor stereotypering en vooroordelen. Dat geldt dus ook voor organisaties die zichzelf als ‘inclusief’ bestempelen. De realiteit is echter anders.

Stereotypen spelen mee bij promotie

Uit het onderzoek (pdf) blijkt dat werknemers – bewust of onbewust – mannen nog altijd als meer competent zien dan vrouwen, hetero’s meer competent dan LHBT’s en witte autochtonen meer competent dan werknemers met een migratieachtergrond. Stereotypen zijn op de Nederlandse werkvloer nog volop aanwezig, waardoor de witte heteroman nog altijd een voorsprong heeft op de carrièreladder, bijvoorbeeld als er een promotie te vergeven valt. Leidinggevenden moeten inclusiviteit dus niet alleen bij de werving en selectie hoog in het vaandel hebben staan en voor een divers personeelsbestand zorgen. Om gelijke kansen voor iedereen binnen de organisatie te realiseren, is het vaak nodig om de bedrijfscultuur (tool) aan te pakken.