Nieuws

mt

Loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt weer groter

Management | 20-11-2019 | Arbeidsvoorwaarden

Anno 2019 groeit de loonkloof. Gemiddeld verdient een vrouw jaarlijks € 5000 minder dan haar mannelijke collega’s in dezelfde functie. Opval...

a

Nieuwe video over rol vertrouwenspersoon bij veiligheid

Arbo | 25-10-2019 | Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn verplicht beleid te hebben voor de aanpak van ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Hoe precies, is t...

or

Hoe handelt de OR bij individuele problemen?

OR | 11-10-2019 | Ondernemingsraad

Vanuit zijn medezeggenschapsrol luistert een OR-lid naar de problemen van de werknemers in zijn organisatie. Hij is tenslotte het klankbord...

mt

Wees geen boezemvriend van uw werknemers

Management | 09-10-2019 | Leidinggeven

Iedere leidinggevende wil een prettige arbeidsrelatie met zijn werknemers. Plezier op de werkvloer is een belangrijke voorwaarde om ontspann...

mt

'De ideale manager is een man van rond de 40'

Management | 25-09-2019 | Leidinggeven

Nederlandse werknemers laten zich het liefst leiden door een man tussen 35 en 45 jaar. Wellicht is dit meer gebaseerd op herkenning dan op v...

or

OR draagt bij aan objectief beoordelingssysteem

OR | 11-09-2019 | Functioneren en beoordelen

Functiewaardering is bedoeld om functies te beschrijven en het niveau van functies te bepalen, niet om werknemers in de uitoefening van hun...

mt

Fouten van medewerkers bieden ook kansen

Management | 28-08-2019 | Leidinggeven

Leidinggevenden reageren vaak geïrriteerd als medewerkers fouten maken. Dat is niet helemaal terecht, want medewerkers ontwikkelen zich ook...

mt

Beoordelen volgens het WAKKER-principe

Management | 21-08-2019 | Functioneren en beoordelen

Functionerings- en beoordelingsgesprekken moeten zo objectief mogelijk gevoerd worden. De objectiviteit bij dergelijke belangrijke gesprekke...

or

OR moet waken voor verschil man-vrouw bij functiewaardering

OR | 14-08-2019 | Functioneren en beoordelen

Onderscheid tussen mannen en vrouwen is verboden op grond van de Wet gelijke behandeling. Toch bleken niet alle functiewaarderingssystemen i...

mt

Leiderschapsstijl bepaalt geluk op de werkvloer

Management | 14-08-2019 | Leidinggeven

Een fijn salaris, waardering, vrijheden, doorgroeimogelijkheden: om uw medewerkers goed te laten functioneren, moet u ze gelukkig maken. De...