Nieuws

mt

Het functioneringsgesprek, waar op te letten?

Management | 22-06-2022 | Functioneren en beoordelen

Halverwege het kalenderjaar staan in veel organisaties de functioneringsgesprekken weer op de agenda. Een belangrijk moment voor managers om...

a

Werknemers met financiële problemen ondersteunen

Arbo | 17-06-2022 | Werknemer met schulden

Geldzorgen bij werknemers kunnen tot lichamelijke en psychische klachten leiden, zeker als het om ernstige schulden gaat. Verzuim ligt in da...

a

Lastig voor werknemers om discriminatie op werk te melden

Arbo | 16-06-2022 | PSA

Bijna een op de vijf werknemers voelt zich sociaal onveilig op de werkplek. Toch is ongewenst gedrag niet vaak onderwerp van gesprek op het...

mt

Waardering voor het melden van gezondheidsklachten

Management | 15-06-2022 | Privacy op het werk

Managers waarderen het als werknemers zelf hun gezondheidsklachten melden, zo blijkt uit de ManagementScore van ISBW. Drie op de vier leidin...

a

Werk maken van het plan van aanpak bij de RI&E

Arbo | 09-06-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het plan van aanpak dat bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hoort moet maatregelen bevatten om de risico’s die het werk met zi...

mt

Carrièreladder: witte heteroman nog altijd op voorsprong

Management | 08-06-2022 | Discriminatie

Meer vrouwen, mensen van kleur en LHBT’s op de werkvloer leidt niet automatisch tot meer inclusiviteit. Vooroordelen zijn bijzonder hardnekk...

a

Kennis werkgever over overgang en werk schiet tekort

Arbo | 07-06-2022 | Duurzame inzetbaarheid

Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat meer dan een derde van de vrouwelijke werknemers hinder ondervindt van overgangsklachten bij he...

a

Op werk met elkaar in gesprek over psychische klachten

Arbo | 02-06-2022 | PSA

De vervolgcampagne ‘Hey, het is oke’ is van start gegaan. Het doel van de campagne is om de drempel te verlagen om te praten over psychische...

or

Hoe handelt de OR bij individuele problemen?

OR | 25-05-2022 | Werkwijze OR

Vanuit zijn medezeggenschapsrol luistert een OR-lid naar de problemen van de werknemers in zijn organisatie. Hij is tenslotte het klankbord...

mt

Ideeënbus op kantoor voor verzamelen gouden tips

Management | 18-05-2022 | Zakelijke communicatie

In kleine organisaties kunnen werknemers met een goed idee vaak gewoon bij de directeur binnenlopen. Hoe groter een organisatie wordt, hoe l...