Nieuws

mt

Babyboomer kan zeker ook van millennial leren

Management | 20-10-2021 | Leidinggeven

Het managen van millennials – de generatie geboren tussen pakweg 1980 en 2000 – vraagt om een andere aanpak dan het aansturen van eerdere ge...

hr

Werknemers wachten op duidelijkheid over hybride werken

HR | 19-10-2021 | Hybride werken

Veel organisaties gaan niet terug naar de manier van werken van vóór de coronacrisis. Toch bestaat over het nieuwe, hybride werken vaak nog...

a

Werknemers voelen herstelbehoefte na werk onvoldoende aan

Arbo | 12-10-2021 | Burn-out

Werk afwisselen met pauzes zorgt ervoor dat werknemers kunnen herstellen. Maar niet elke werknemer voelt goed aan wanneer dat nodig is en ne...

or

Stimulerende taken van de OR volgens artikel 28 WOR

OR | 08-10-2021 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR niet alleen rechten en bevoegdheden, maar ook een aantal stimulerende taken. Zo geeft artik...

a

Vertrouwenspersoon verlaagt drempel melden ongewenst gedrag

Arbo | 08-10-2021 | Vertrouwenspersoon

Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan de werkgever de drempel verlagen voor werknemers om ongewenst gedrag te melden. Een vertr...

mt

Duurzaamheid stimuleren op de werkvloer

Management | 06-10-2021 | MVO

Of de insteek nu maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de energietransitie of de klimaatcrisis is: organisaties kunnen niet om duurz...

a

Psychosociale arbeidsbelasting heeft ook factoren buiten het werk

Arbo | 30-09-2021 | PSA

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is goed voor 20% van de totale werkgerelateerde ziektelast in Nederland. PSA ontstaat door factoren op...

mt

Bedrijfscultuur definiëren met hulp van zes dimensies

Management | 22-09-2021 | Leidinggeven

De bedrijfscultuur heeft een grote invloed op de tevredenheid van werknemers. Om de bedrijfscultuur binnen hun eigen organisatie of team te...

a

Verslaafde werknemer ondersteunen met goed arbobeleid

Arbo | 16-09-2021 | Verzuim

Volgens schattingen heeft een op de tien werknemers te kampen met verslavingsproblematiek. Dat kost werkgevers jaarlijks meer dan een miljar...

mt

Genderongelijkheid op werk komt in vele gedaantes

Management | 15-09-2021 | Leidinggeven

‘Het glazen plafond’ is een term die weinig uitleg behoeft. Maar op deze vorm van genderonderscheid bestaan ook allerlei varianten waaraan o...