Nieuws

a

Ongewenst gedrag aanpakken met gedragscode en sancties

Arbo | 07-05-2021 | Pesten op het werk

Pesten heeft niet alleen ernstige gevolgen voor het slachtoffer zelf, maar ook voor de collega’s die er getuige van zijn en voor de organisa...

a

Factoren die het ontstaan van een burn-out beïnvloeden

Arbo | 04-05-2021 | Preventie

Een burn-out ontstaat vaak door een combinatie van factoren, zowel op maatschappelijk, persoonlijk als werkgerelateerd vlak. TNO publiceerde...

a

Veilig gedrag stimuleren door positieve aanpak

Arbo | 29-04-2021 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De werkgever kan nog zo veel maatregelen bedenken om de risico’s te beperken, als werknemers ze niet in de praktijk brengen, neemt de veilig...

mt

Manager moet meer doen dan sorry zeggen

Management | 28-04-2021 | Leidinggeven

Waar een werknemer die een fout heeft gemaakt vaak kan volstaan met een simpel ‘sorry’, moet een manager na een fout méér tekst en uitleg ge...

or

Ondernemingskamer stelt onderzoek in naar crisis L1

OR | 28-04-2021 | Ondernemingskamer (OK)

De Ondernemingskamer (OK) heeft besloten de bestuurlijke crisis bij de Limburgse omroep L1 te gaan onderzoeken. Voor de looptijd van het ond...

or

Rookvrije werkomgeving voor achterban OR per 2022

OR | 23-04-2021 | Instemmingsrecht

Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. Werkgevers moeten dus maatregelen nemen om deze ruimtes op te he...

mt

Het beoordelingsgesprek is toe aan een metamorfose

Management | 21-04-2021 | Functioneren en beoordelen

In de meeste organisaties worden aan het einde van het jaar beoordelingsgesprekken gevoerd. Van oudsher geeft de leidinggevende dan een eenz...

or

Wat houdt bescherming tegen benadeling van OR-lid in?

OR | 19-04-2021 | Opzegverboden

Leden van de ondernemingsraad (OR) moeten zich kritisch opstellen. Een bestuurder is niet altijd blij met zo’n ‘luis in de pels’. Om te gara...

a

Vaker pestgedrag in grote en hiërarchische organisaties

Arbo | 16-04-2021 | Pesten op het werk

Overal waar mensen zijn, wordt gepest, dus ook in bedrijven en ook door volwassenen. Er zijn wel een aantal factoren die de kans op pestgedr...

hr

Hoe in gesprek te gaan met werknemer met geldproblemen

HR | 15-04-2021 | Werknemer met schulden

Het Nibud heeft een set hulpmiddelen bij geldproblemen van werknemers gepubliceerd. Een signaalkaart en gesprekshandreiking geven HR-profess...