Effectieve managers geven ook genoeg complimenten

17 april 2024 | Door redactie

Leidinggevenden hebben de neiging om vooral negatieve of corrigerende feedback te geven. Maar de werking daarvan wordt overschat. Bovendien beschouwen werknemers ze daardoor als minder effectieve leidinggevenden. Een onderscheidende leidinggevende geeft zijn werknemers ook voldoende positieve feedback.

Het is niet makkelijk om een werknemer aan te spreken op zijn gedrag. In de praktijk gebeurt dit voornamelijk in negatieve zin, dus door te corrigeren met feedback. Feedback is een belangrijk middel om werknemers te motiveren, maar dat middel verliest zijn kracht als het niet of nauwelijks om positieve feedback gaat. De leidinggevende zou er een gewoonte van moeten maken om ook oprechte complimenten te geven.

Wacht niet te lang met een compliment

Het geven van positieve feedback in de vorm van complimenten wordt nog wel eens gezien als een zwaktebod van managers. Maar het tegendeel is waar. Door niet alleen negatieve, maar ook positieve feedback te geven, zullen werknemers de leidinggevende eerder als goede manager beschouwen. En het is niet moeilijk: met een kort, specifiek en – niet onbelangrijk – gemeend compliment laat hij werknemers zich betrokken voelen en dat werkt motiverend. De manager moet echter niet te lang wachten met het geven van een compliment, anders verliest het zijn waarde. Als het meteen na het goede werk gebeurt, zal de werknemer het graag aannemen.