Nieuws

or

Bestuurder kan niet om OR heen bij agile werken

OR | 25-08-2021 | Adviesrecht

De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk het voor organisaties is om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Het zogenoemde agile...

or

OR heeft adviesrecht bij wijziging van bevoegdheden

OR | 23-08-2021 | Adviesrecht

Bij een reorganisatie denken veel mensen aan een verandering van werkzaamheden of collectief ontslag. Ook als bijvoorbeeld de bevoegdheden i...

or

Wijziging eigenrisicodragerschap moet eerst langs de OR

OR | 18-08-2021 | Eigenrisicodragerschap

Ondernemingsraden kunnen in deze periode een advies- of instemmingsaanvraag verwachten van de bestuurder over het eigenrisicodrager voor de...

or

OR kan bijdragen aan betere scholing achterban

OR | 16-08-2021 | Opleiding en ontwikkeling

De ondernemingsraad (OR) kan invloed uitoefenen op het scholingsbeleid in de organisatie. Op die manier kan de OR stimuleren dat werknemers...

or

OR moet tekens aan de wand signaleren en bespreken

OR | 11-08-2021 | Werkwijze OR

Niet alleen de bestuurder heeft de plicht om de ondernemingsraad (OR) tijdig te informeren en te betrekken bij relevante ontwikkelingen, de...

or

OR speelt cruciale rol bij terugkeer naar kantoor

OR | 09-08-2021 | Hybride werken

Met de stijgende vaccinatiegraad en de dalende besmettingscijfers komt bij veel organisaties het kantoorleven weer in zicht. De ondernemings...

a

Samenwerken met OR bij bestrijden gevaarlijke situaties

Arbo | 06-08-2021 | Arbeidsomstandigheden

Samenwerken met de ondernemingsraad is verstandig, zeker als het gaat om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook de OR kan een kerndes...

or

De kracht van een goed uitgewerkte OR-agenda

OR | 04-08-2021 | Werkwijze OR

Ondernemingsraden bepalen vooraf welke onderwerpen tijdens een vergadering ter tafel komen. Dat kan door enkel trefwoorden op volgorde te no...

or

Welke OR-commissies zijn er en wat zijn hun taken?

OR | 02-08-2021 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad (OR) mag ook niet-leden betrekken bij het OR-werk. Bijvoorbeeld omdat de OR dan efficiënter kan werken of meer expertise...

or

Grote én kleine OR-successen delen met de achterban

OR | 28-07-2021 | Achterban van de OR

Veel ondernemingsraden informeren hun achterban over het OR-werk en de successen via een OR-nieuwsbrief, intranet of e-mails. Deze berichten...