Nieuws

hr

Let op bij het aanbieden van werkervaringsplek

HR | 30-08-2019 | Stagiairs en leerbanen

Sommige werkgevers bieden werkervaringsplekken aan. Als hierbij het leeraspect niet centraal staat, kan er juridisch gezien sprake zijn van...

b

Nieuwe subsidieronde maatschappelijke diensttijd

Non-profit | 17-07-2019 | Stagiairs en leerbanen

Uw organisatie kan financiële ondersteuning krijgen voor projecten, die invulling moeten geven aan de maatschappelijk diensttijd. Het doel i...

or

EU stelt richtlijn in voor bescherming klokkenluiders

OR | 18-03-2019 | Klokkenluidersregeling

De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders. Volgens deze Europe...

hr

Ook bescherming van zzp’ers en stagiairs die misstand melden

HR | 31-01-2019 | Klokkenluidersregeling

Het verbod voor werkgevers om klokkenluiders te benadelen, wordt uitgebreid. Het kabinet wil ook zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers onder d...

s

Tweede verhoging minimumjeugdloon nog steeds gepland

Salarisadministratie | 28-09-2018 | Minimumloon

Voor 2019 is er in het budget van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rekening gehouden met een verdere verhoging van het we...

b

Projecten bekend voor proef maatschappelijke diensttijd

Non-profit | 05-09-2018 | Stagiairs en leerbanen

ZonMw (Nederlandse organisatie voor zorgonderzoek en innovatie) heeft een eerste selectie gemaakt van de proefprojecten die een subsidieaanv...

hr

Subsidie praktijkleren ook in 2019 aan te vragen

HR | 28-08-2018 | Subsidieregeling praktijkleren

Het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren loopt bijna ten einde. De subsidieregeling is ook volgend jaar weer beschikbaar....

s

Verse info over LIV, jeugd-LIV en LKV’s op een rijtje

Salarisadministratie | 27-08-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Onlangs is de derde versie van het kennisdocument Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) gepubliceerd. In deze nieuwe editie staat de meest rec...

s

Misschien toch LKV voor stagiair schooljaar 2017-2018

Salarisadministratie | 20-06-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers krijgen misschien alsnog een loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs uit schooljaar 2017-2018 die direct na hun stage bij hun org...

s

Geen loonkostenvoordeel bij in dienst nemen ex-stagiair

Salarisadministratie | 26-04-2018 | LKV en (jeugd-)LIV

Als een werkgever een zogenoemde scholingsbelemmerde in dienst neemt na een stageperiode, moet hij zichzelf niet te rijk rekenen. Hij krijgt...