Tweede verhoging minimumjeugdloon nog steeds gepland

28 september 2018 | Door redactie

Voor 2019 is er in het budget van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rekening gehouden met een verdere verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon. Per juli 2019 hebben dus ook werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledige minimumloon.

Om beter aan te sluiten bij de sociaal-economische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, is in 2017 besloten om het wettelijk minimumjeugdloon in twee stappen te verhogen (tool).  Sinds 1 juli 2017 hebben werknemers vanaf 22 jaar recht op 100% van het wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2019 staat de tweede stap op stapel. Dan krijgen werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledige minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog.

Minimumloon 21-jarige stijgt met 15%

Voor 21-jarigen gaat het wettelijk minimumloon dus naar 100%. Nu hebben zij recht op 85% van het wettelijk minimumloon (tool). Dat is voor een 21-jarige die het minimumloon verdient, een forse salarisstijging. Tegelijkertijd moet uw organisatie dit forse percentage extra betalen aan een 21-jarige op minimumloonniveau.

Verminderde werkgelegenheid jongeren

De verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon was vorig jaar onderdeel van een pakket maatregelen om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen.  De vrees was echter dat een verlaging van de leeftijd van het minimumloon de werkgelegenheid van jongeren geen goed zou doen. Werkgevers moeten immers extra behoorlijk wat extra loonkosten maken. Daarom werden twee maatregelen genomen:

  • De verlaging van de ingangsleeftijd van 23 naar 21 jaar gebeurt in twee fases om werkgevers de tijd te geven om in te spelen op de nieuwe situatie.
  • Het jeugd-lage-inkomensvoordeel (LIV) moet de extra kosten voor werkgevers deels compenseren.

Niet voor leer-werkplekken

Werkgevers die leer-werkplekken aanbieden hoeven het verhoogde minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen. Ze moeten dit wel betalen aan 21- en 22-jarigen. Maar hiervoor kunnen zij dan weer in aanmerking komen voor de compensatieregeling van het jeugd-LIV (tools) en zo een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen.